Anasayfa / Tag Archives: özellikleri

Tag Archives: özellikleri

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ Sıvı içerisine batırılan bir cisim hafifler. Bunun nedeni sıvıya batırılan cisme aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulanmasıdır. Bu kuvvete kaldırma kuvveti denir. Bir sıvı cisme neden bir kaldırma kuvveti uygular. Sebebi sıvı içerisine atılan cismin alt ve üst noktasına etki eden basınç kuvvetleridir. Sıvı içerisine atılan cismin …

Devamı...

Maddenin Ayırt edici Özellikleri

her maddeyi fiziksel özelliklerine bakarak ayırt etmek mümkün değildir. Bu nedenle maddeleri birbirinden ayırt etmek için maddelerin  birbirinden farklı olan özelliklerine bakmak gerekir. Bütün maddeler için aynı şartlarda farklı değerler alan özelliklere maddenin ayırt edici özellikler denir.

Devamı...

Metal, Ametal ve Yarımetalin Özellikleri

PERİYODİK TABLODA SOLDAN SAĞA DOĞRU GİDİLDİKÇE —Kütle numarası artar —Elektron verme eğilimi artar —Metalik karakter azalır —Değerlik elektron sayısı artar —Ametalik  karakter artar —Elementlerin oksitlerinin asidik karakteri artar   not: bu özellikleri ezberlemeden hatırlayabilmek için periyodik cetveli göz önüne getirmeniz , elementlerin yerlerini bilmeniz ,özellikleri hatırlamanızda  yardımcı olur örneğin: Ametallerin …

Devamı...

Evlerini Örerek Yapanlar: Dokumacı Kuşlar

Evlerini Örerek Yapanlar: DOKUMACI KUŞLAR Dokumacı kuşların yuvaları, bugün kuş bilimciler ve diğer doğa bilimciler tarafından, kuşların yaptığı en ilginç yapılar olarak gösterilmektedir. Bu kuşlar, doğada buldukları bitki liflerini ve ip olarak kullanabilecekleri her türlü uzun bitki sapını “dokuma” şeklinde örerek kendilerine çok sağlam yuvalar inşa ederler. Dokumacı kuşlar, önce …

Devamı...

Mayoz 2

metafaz 1

              METAFAZ I : Her biri iki kromatitten oluşmuş olan ve homolog çiftler halinde bulunan homolog kromozomlar çiftler halinde hücrenin ekvator düzleminde sıralanır. Ayrıca iğ iplikleri de kromozomlara tutunur.         ANAFAZ I : Bu evrede ekvatoriyal düzleme dizili olan homolog kromozom …

Devamı...

Erozyon ve Heyelan

erozyon

EROZYON ve HEYELAN: Erozyon ve heyelan doğada sıklıkla karşılaştığımız doğal afetlerdir. Erozyon bir aşındırma olayı iken, heyelan bir toprak kaymasıdır. Toprağın su, rüzgar gibi etkilerle aşınmasına erozyon diyebiliriz. Heyelan ise yamaçlardaki zeminin çeşitli dış etkilerle aşağı doğru kaymasıdır. erozyonheyelan Erozyonun oluşmasında çeşitli faktörlerin etkisi vardır;   Arazi çok engebeli ise …

Devamı...

Bohr Atom Modeli

BAM.F2

Bohr Atom Modeli Hidrojen atomunun spektrum çizgilerinden ve Planck’ın ortaya attığı kuantum kuramından yararlanarak Neils Bohr kendi atom teorisini ortaya koydu.   Bohr’un ortaya koyduğu atom modeli özetlenecek olursa şu esaslara dayanır; –       Atomdaki elektronlar çekirdek çevresinde, çekirdekten belli bir uzaklıkta, dairesel, belirli bir enerji düzeyinde bulunabilirler. –       Elektronlar bir …

Devamı...

Havanın Kaldırma Kuvveti

HAVANIN KALDIRMA KUVVETİ  Gazlarda, sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Bu kaldırma kuvvetinin değeri sıvılarda olduğu gibi cisim tarafından yeri değiştirilen havanın ağırlığına eşittir. Havanın kaldırma kuvveti,   ile hesaplanır. Bu bağıntıya göre, hacmi büyük olan cisimlere hava tarafından uygulanan kaldırma kuvveti de büyük olur. Bir cismin ağırlığı, havanın kaldırma …

Devamı...

Besinler ve Özellikleri

mineraller

BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ: Canlıların hareket edebilmeleri için enerjiye gereksinimleri vardır. Canlılar bu enerjilerini besinlerden sağlarlar. Arabanın motorunun çalışabilmesi için akaryakıta gereksinimi olduğu gibi canlıların da enerji sağlamak için besinlere gereksinimleri vardır. Besinler, hayvansal ve bitkisel olmak üzere ikiye ayrılır. Et, süt, peynir, tereyağı, yumurta gibi besinler hayvansal; meyve, sebze, tahıl gibi …

Devamı...