Anasayfa / Kimya Konuları

Kimya Konuları

Hal Değişimi

Hal Değişimi Bir maddenin bir fazdan başka bir faza geçmesi olayına hal değişimi denir. Hal değişim olayları fiziksel değişimlerdir. Erime: Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayıdır. Katı maddenin sıvı hale geçtiği sıcaklığa erime noktası denir. Donma:  Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi olayına denir. Sıvı …

Devamı...

Sindirim Sistemi Kimyası

Sindirim Sistemi Kimyası  Büyük moleküllerin (besinlerin ) enzimler yardımıyla daha küçük moleküllere parçalanması olayına sindirim denir. —Yağlar, karbonhidratlar  (polisakkaritler, disakkaritler)  proteinler ve nükleik asitler (DNA,RNA) sindirim ile hücre zarından geçebilecek küçüklükteki moleküllere parçalanır. — Kimyasal sindirim ağız, mide ,ve ince bağırsakta olur. —Vücuda alınan besinlerde bulunan küçük moleküllü maddeler (su,vitaminler,glikoz, …

Devamı...

Çözünürlük

sıcaklık etkısı

Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklar halinde dağılması olayına çözünme denir. Çözünme olayında genelde miktarı fazla olan maddeye çözücü, miktarı az olan maddeye çözünen denir.   Yemek tuzunun (NaCl) suda çözünmesi sonucu iyon dipol çekim kuvvetleri iyonları kristalden koparıp sıvı faz içine çeker .Çözünen iyonların …

Devamı...

Organik Bileşikler

      —Organik bileşiklerde C ve H ‘ın dışında oksijen, azot, ve kükürt gibi elementlerde bulunabilir. —Karbon bileşiklerini inceleyen kimya dalına organik kimya denir.   HİDROKARBONLAR   Yapılarında sadece karbon ve hidrojen içeren organik bileşiklere hidrokarbonlar denir.   ALKANLAR   Genel formülleri CnH2n+2  şeklindedir. (n=1,2,3……gibi tamsayıdır) —Karbon atomları arasında …

Devamı...