Anasayfa / Kimya Konuları / Hal Değişimi

Hal Değişimi

Hal Değişimi

Bir maddenin bir fazdan başka bir faza geçmesi olayına hal değişimi denir. Hal değişim olayları fiziksel değişimlerdir.

hal-degisimi-tablo

Erime: Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayıdır. Katı maddenin sıvı hale geçtiği sıcaklığa erime noktası denir.

Donma:  Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi olayına denir. Sıvı maddenin katı hale geçtiği sıcaklığa donma noktası denir.

Buharlaşma: Sıvı maddenin ısı alarak gaz hale geçmesi olayıdır. Sıvı maddenin gaz hale geçtiği sıcaklığa buharlaşma noktası denir.

Yoğuşma: Gaz haldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesi olayına denir. Gaz maddenin sıvı hale geçtiği sıcaklığa yoğuşma noktası denir.

Süblimleşme: Katı haldeki maddenin ısı alarak gaz hale geçmesi olayıdır.

Kırağılaşma: Gaz halindeki maddenin ısı vererek katı hale geçmesi olayıdır.

Hal değişim Grafikleri:

hal-degisimi

I. Durum: Burada madde tamamen katı hâldedir (yani homojendir), yani tane­cikler arası etkileşim kuvvetleri en büyüktür.

II. Durum: Madde erime sıcaklığına gelmiştir. Bu ortamda, maddenin hem katı hem de sıvı hâlinin olduğu heterojen bir karışım vardır

III. Durum: Burada madde tamamen sıvı hâldedir (yani homojendir). Katının tamamı erimiştir. Alınan ısı, taneciklerin hareket enerjilerinin artırılmasında kullanıldığından, sıcaklık düzenli olarak artmaktadır. Bu yükselme, sıvı yüze­yinden ayrılan taneciklerin yaptığı basıncın atmosfer basıncına (deniz seviye­sinde, 1 atm) eşitlendiği sıcaklık olan kaynama noktasına kadar devam eder.

IV. Durum: Bu ortamda maddenin hem sıvı hem de gaz hâlinin olduğu hetero­jen bir karışım vardır. Verilen ısı, erimede olduğu gibi yine tanecikler arası et­kileşim kuvvetlerini yenmek için kullanıldığından sıcaklık sabittir. Isı verilmeye devam edilirse tüm sıvı buharlaşır.

V. Durum: Burada madde tamamen gaz hâlindedir (yani homojendir) ve ta­necikler arası etkileşim kuvvetleri yoktur (Kinetik Teori). Isı verilmeye devam edilirse sıcaklık artmaya devam edecektir.

Benzer Konu

Maddenin Hal Değişimi

Su doğa da sadece sıvı halde bulunmaz, halden hale girer. Yukarı da suyun geçirdiği bir hal değişim örneği verilmiştir. Şimdi bu hal değişim olaylarını daha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.