Anasayfa / 9. Sınıf Biyoloji Konuları

9. Sınıf Biyoloji Konuları 

Hücrenin Keşfi

     Antony van Leeuwenhoek ve arkadaşlarının 17.yy’da gerçekleştirdiği mercek üretimi yeni keşiflerin yolunu hızla açmıştır.    Robert Hook bu mercekleri kullanarak yaptığı mikroskop ile 1665 yılında ölü mantarı inceledi. İncelemesi sonucunda gördüğü boşluklara ise cellula (hücre) adını verdi. Zamanla hücre ile ilgili ortaya çıkan bilgilerin artması sonucunda 1805 yılında …

Devamı...

Canlıların Temel Bileşeni Proteinler

proteinler

                                 CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ                            (ORGANİK BİLEŞİKLER – PROTEİNLER) PROTEİNLER *C, H ve O elementlerinden oluşan proteinler, karbonhidrat ve yağlardan farklı olarak azot da içerirler. Bazılarında kükürt ve potasyum da bulunur. *Hücrede ribozom tarafından sentezlenen proteinlerin yapı taşları amino asitlerdir.                                       H                              │          H   ─ …

Devamı...

Canlıların Temel Bileşeni Enzimler

metabolizma

    CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ                        (ORGANİK BİLEŞİKLER – ENZİMLER) ENZİMLER *Proteinlerin en büyük ve en özelleşmiş grubunu oluşturan enzimler, canlı hücreler tarafından sentezlenen biyolojik katalizörlerdir. *Organizmaların hayatlarını devam ettirebilmek için gerçekleştirdikleri tüm hayatsal faaliyetler metabolizmayı oluşturur.   *Metabolik olayların tamamı enzimler tarafından katalizlenir. *Kimyasal bir olayın başlayabilmesi için enerji …

Devamı...

Canlıların Temel Bileşeni Yağlar

hucre-ici

    (ORGANİK BİLEŞİKLER-YAĞLAR)        YAĞLAR *Karbonhidratlarda olduğu gibi C, H ve O atomlarından oluşan lipidlerin yapılarında ayrıca fosfor da bulunabilir. *Yağlar suda çözünmezler fakat eter, kloroform, benzen gibi organik çözücülerde çözünebilirler. *Yapısındaki oksijen miktarı şekerlerden azdır. *Yağlarda çeşitliliği yağ asitleri sağlar. *Hücre içinde yağlar golgi aygıtı tarafından sentezlenir. …

Devamı...

Canlıların Temel Bileşeni Nükleik asitler

atp

    ORGANİK BİLEŞİKLER-ATP ve NÜKLEİK ASİT DNA ATP-(ADENOZİN TRİFOSFAT) *ATP, canlılarda meydana gelen yaşamsal faaliyetlere enerji sağlayan bir moleküldür. *Yapısındaki son iki fosfat bağının kolayca kopmasıyla diğer fosfat bileşiklerinin verebileceği enerjiden daha yüksek bir enerji verirler. *ATP molekülleri hücreler arasında serbestçe dolaşamazlar.Bu nedenle kullanılacakları yerde üretilirler.Yani her hücre kendi …

Devamı...

Canlıların Temel Bileşeni İnorganik Bileşikler

temel-bilesenler

Bütün canlılar hayatlarını sürdürebilmek için besin maddelerini tüketmek zorundadırlar. Bazı canlılar bu besinlerin çoğunu kendi vücutlarında üretirler. Bunlar ototrof canlılardır. Kendi üretemeyip dış ortamdan hazır olarak alan canlılar ise hetetrof canlılardır.    Besinler kimyasal yapılarına göre organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılırlar. Elde ediliş kaynaklarına göre de bitkisel ve …

Devamı...

Canlıların Temel Bileşeni Karbonhidratlar

karbonhidrat

 B.ORGANİK BİLEŞİKLER     Yapılarında C,H ve O elementlerini bir arada bulunduran bileşiklerdir. KARBONHİDRATLAR, YAĞLAR, PROTEİNLER, NÜKLEİK ASİTLER, VİTAMİNLER, ENZİMLER, ATP   1.KARBONHİDRATLAR *Genel formülleri CnH2nOn ‘dir. *Canlıların birinci sırada kullandığı enerji kaynağıdır. *Yapısal maddedir.Bitkilerde çeperin yapısına,bütün canlı hücrelerde de zarın yapısına katılarak görev yapar.Bitkisel hücrelerde selüloz hücre duvarını oluşturur. *ATP, RNA, …

Devamı...

Hayvanlarda gelişme

  EMBRİYONİK GELİŞİM BASAMAKLARI Canlılarda, döllenmeden sonra oluşan 2n kromozomlu hücreye zigot isimi verilir. Zigot,çeşitli aşamalardan geçerek büyür ve gelişir.Zigot ,milyonlarca mitoz bölünme geçirerek en sonunda ana canlılara benzer bir birey haline gelir.Bu aşamalar gerçekleşirken üç temel olay meydana gelir.                                                         a)Hücre bölünmesi                      b)Büyüme                   c)Farklılaşma                           Döllenme                  farklılaşma                  …

Devamı...

Omurgasız ve omurgalılarda üreme

kurbagalarda-ureme

  OMURGASIZ HAYVANLARDA ÜREME                             A-SÜNGERLERDE ÜREME: *Süngerler eşeyli ve tomurcuklanmayla yani eşeysiz üreyebilir. *Çoğu çift cinsiyetli (hermofradit )dir. *Üreme organı yoktur gametler vücut hücrelerinin bölünmesiyle oluşur. *Döllenme vücut içinde olur.           *Larva çoğunlukla vücut içinde saklanır.Daha sonra …

Devamı...

Hayvanlarda üreme

  OMURGASIZ HAYVANLARDA ÜREME                             A-SÜNGERLERDE ÜREME: *Süngerler eşeyli ve tomurcuklanmayla yani eşeysiz üreyebilir. *Çoğu çift cinsiyetli (hermofradit )dir. *Üreme organı yoktur gametler vücut hücrelerinin bölünmesiyle oluşur. *Döllenme vücut içinde olur.           *Larva çoğunlukla vücut içinde saklanır.Daha sonra …

Devamı...

Hayvanlarda Boşaltım

HAYVANLARDA BOŞALTIM Canlılığın varlığı ve devamı için hücrelerde sindirim sonucu oluşan artık ve zehirli maddelerin, solunum sonucu oluşan CO2 ve NH3 ve suyun hücreden, daha sonra da vücuttan uzaklaştırılması gerekir.Bu olaya boşaltım denir.Boşaltım olmasa homeostasi bozulur canlılar hayatta kalamazdı.Tek hücrelilerde boşaltım özel kofullarla sağlanırken hayvanlarda boşaltım yapıları ve sistemler gelişmiştir. …

Devamı...

Bitkiler Alemi

  BİTKİLER (PLANTEA) *Bitkisel organizmalarının çoğu kök, gövde, dal ve yapraklardan oluşur * Doğadaki beslenme piramidinin en alt basamağını oluştururlar.Biyokütlesi en fazla canlı grubudur. *Bitkiler çok hücreli, gelişmiş ökaryotik canlılardır. *Genellikle yeşil renkli olan bitkiler klorofil içerirler.Fotosentez yaparak organik madde ve oksijen üretirler. *Bitkiler çeşitlerine göre eşeyli ya da eşeysiz üreme yapabilirler. *Hücreler  …

Devamı...