Anasayfa / 5. Sınıf Fen konuları

5. Sınıf Fen konuları


Hava, Toprak ve Su Kirliliği

hava kirli.

HAVA, TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ: Çevremizi neden kirletiriz? Neden temiz tutmaya özen göstermeyiz? Çevremizi temiz tutmadığımız takdirde neler olacağını hiç düşündük mü? Çevremizi, denizimizi, sokağımızı, okulumuzu, evimizi ve yaşam alanımızı temi tutmalıyız ve özen göstermeliyiz. Hava kirliliği denildiğinde havada katı, sıvı ve gaz şeklinde yabancı maddelerin bulunduğunu anlamaktayız. Bu yabancı …

Devamı...

Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları

artezyen

YER KABUĞUNDAKİ YER ALTI VE YER ÜSTÜ SULARI:   Ülkemiz yer altı ve yer üstü su kaynakların açısından zengindir ve bu alanda büyük öneme sahiptir. Ülkemizde akarsulardan yararlanılarak büyük gelirler elde edilmektedir. Okyanuslar, denizler, göller ve akarsular yerüstü sularını oluştururlar, yerüstü sularının bazılarının üzerine barajlar yapılırken bazıları da turistik amaçlı …

Devamı...

Erozyon ve Heyelan

erozyon

EROZYON ve HEYELAN: Erozyon ve heyelan doğada sıklıkla karşılaştığımız doğal afetlerdir. Erozyon bir aşındırma olayı iken, heyelan bir toprak kaymasıdır. Toprağın su, rüzgar gibi etkilerle aşınmasına erozyon diyebiliriz. Heyelan ise yamaçlardaki zeminin çeşitli dış etkilerle aşağı doğru kaymasıdır. erozyonheyelan Erozyonun oluşmasında çeşitli faktörlerin etkisi vardır;   Arazi çok engebeli ise …

Devamı...

Yer Kabuğunda Neler Var?

kayac 1

YER KABUĞUNDA NELER VAR? Üzerinde yaşadığımız Dünya’nın bazı kısımları karalardan bazı kısımlarının denizlerden oluştuğunu biliyoruz. Dünya’mızın belirli bir yer kabuğu vardır ve yer kabuğunun ana maddesi kayaçlardır. Doğada bulunan mineral topluluklarına verilen isimlere kayaçlar denilmektedir. Yerkabuğunu oluşturan kayaçlar mineral birikintilerinden oluştuğu için kırılgan ve hareketli bir yapıya sahiplerdir. Bu yapılar …

Devamı...

Lambanın Parlaklığı

elekrk

Basit Bir Elektrik Devresinde Lambanın Parlaklığını Etkileyen Değişkenler: Etrafımızın aydınlanması için ışığa ihtiyaç duyarız ve bu ışığı elde etmemizde lamba aracı olmaktadır. Evlerimizde ve çeşitli yerlerde kullandığımız lambaların farklı parlaklıkta olmalarının nedeni nedir? Bir elektrik devresinde hangi elemanların bulunduğunu daha önce öğrendik mi? Elektrik devresi çizebilir miyiz? Elektrik devresi, pilin …

Devamı...

Sesin Yayılması

ses telleri

SESİN YAYILMASI: Gün içerisinde pek çok ses işitiriz. Sesleri birbirinden ayırt edebiliriz. Titreşen maddelerin ortama yaydığı enerjiye ses deriz. Örneğin bizim boğazımızdaki ses telleri aldığımız nefes ile titreşerek sesimizi oluştururlar, konuşmamızı sağlarlar. Titreşerek ses üreten varlıklara ses kaynağı deriz. Bu durumda ses tellerimiz de bizim ses kaynağımızdır. Ses kaynaklarını ikiye …

Devamı...

Tam Gölge

TAM GÖLGE Bir akşam ailenizle hep beraber otururken elektriklerin kesildiğini düşünelim. Bir büyüğümüz odayı aydınlatmak için mum yaktığında ortalıkta loş bir ışık olur. Biz mumun önünden geçtiğimizde duvarda karartılar gözlemleriz. Bu karartıların nedenini ve nasıl oluştuğunu hiç düşündük mü? Mumun önünden geçtiğimizde bizim gölgemiz duvara yansır. Duvarda gözlemlediğimiz gölgelere tam …

Devamı...

Işığın Yayılması

IŞIĞIN YAYILMASI: Çevremizde pek çok ışık kaynağı vardır. Işık kaynakları olmasaydı çevremiz aydınlanamazdı. En büyük ışık kaynağımız Güneş’tir. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları uygun ortamlarda bir doğru boyunca yayılırlar.  Cisimler ışık alarak aydınlanırlar ve gözümüzle görünür hale gelirler. Işık ışınları birleşerek ışın demetini oluştururlar. Güneş en önemli ışık kaynağımızdır.   …

Devamı...

Kuvvetin Ölçülmesi

Bir cisme etki eden bir kuvvet karşısında cisim yön değiştirebilir. Örneğin hızla gelen bir topa ayağımızla hızlıca vurduğumuzda topun yönünü değiştirmiş oluruz. Bir cisme etki eden kuvvet

Devamı...

Vücudumuzda Boşaltım

bosaltim sistemi

VÜCUDUMUZDA BOŞALTIM: Vücudumuzun enerji almak için belirli miktarda besine düzenli olarak ihtiyaç duyduğunu ve sindirilmeleri için uzun bir yoldan geçtiklerinden bahsetmiştik. Sindirilen besinlerden geriye kalan vücudumuz için artık olan bir miktar madde vardır. Bu artık maddenin dışarı atılması gerekmektedir ve tıpkı evlerimizde bize gerekli malzemeleri kullandıktan sonra çöplerin çöp kovasına …

Devamı...

Besinlerin Sindirimi ve Dişler

BESİNLERİN SİNDİRİMİ: Besinler sağlıklı büyüyüp gelişebilmemiz için vücudumuzda belirli bir yol izlerler ve çeşitli aşamalardan geçerler. Vücudumuzun enerjiye ihtiyacı vardır ve bu enerji besinlerden elde edilir. Besinler vücudumuzun her yerine kan aracılığıyla taşınır. Karbonhidrat, yağ ve protein gibi besinlerin kana karışabilecek hâle gelmesine sindirim denir. Bu işi sindirimde görevli yapı ve organlar …

Devamı...

Besinler ve Özellikleri

mineraller

BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ: Canlıların hareket edebilmeleri için enerjiye gereksinimleri vardır. Canlılar bu enerjilerini besinlerden sağlarlar. Arabanın motorunun çalışabilmesi için akaryakıta gereksinimi olduğu gibi canlıların da enerji sağlamak için besinlere gereksinimleri vardır. Besinler, hayvansal ve bitkisel olmak üzere ikiye ayrılır. Et, süt, peynir, tereyağı, yumurta gibi besinler hayvansal; meyve, sebze, tahıl gibi …

Devamı...