Anasayfa / 12. Sınıf Biyoloji Konuları

12. Sınıf Biyoloji Konuları


Akciğer Solunumu

AKCİĞER SOLUNUMU Akciğer solunumu ergin kurbağalarda, sürüngenlerde, kuş ve memelilerde görülür. Canlıların enerji ihtiyaçlarına göre akciğer şekilleri farklılık gösterir. Hatta aynı türe ait canlılar farklı ortamlarda yaşayınca akciğerleri arasında farklar meydana gelir.             NOT: Yükseklere çıkıldıkça oksijen oranı azalır. Bu yüzden yüksek yerlerde dağların tepe noktalarında …

Devamı...

Omurgalılarda Dolaşım Sistemi

              OMURGALILARDA DOLAŞIM             Yaşama şekilleri sebebiyle besin ve oksijene ihtiyacı fazla olan bütün omurgalılarda ve halkalı solucanlarda kapalı dolaşım sistemi vardır. Omurgalıların dolaşım sistemleri kalp, atardamarlar, toplardamarlar, kılcal damarlar, kan dokusu ve lenf sistemlerinden meydana gelmiştir             Balıklarda kalp 2 odalı (1kulakçık-1karıncık ) …

Devamı...

Dolaşım Sistemi ve Çeşitleri

paramesyum

            DOLAŞIM SİSTEMİ               Gelişmiş canlılarda besin ve oksijenin dokularda oluşan karbondioksitin ve diğer metabolizma atıklarının boşaltım organlarına taşınması dolaşım sistemi ile gerçekleşir. Basit yapılı canlılar dolaşım sistemine sahip değildir. Amip, öglena gibi basit yapılı canlılar madde alışverişini doğrudan hücre zarı ile gerçekleştirirler. Bazı çok …

Devamı...

İnsanda Solunum Sistemi-2

solunum

SOLUK ALIP VERME MEKANİZMASI Akciğerler kasılıp gevşeme özelliğine sahip değildir. Soluk alıp verme göğüs boşluğundaki basınç değişimi sonucu diyafram ve kaburgalar arası kasların kasılıp gevşemesi ve buna bağlı olarak da akciğer hacminin genişleyip daralması sonucu gerçekleşir. Yetişkin bir insan yaşamı boyunca dakika da ortalama 14 kere soluk alıp verir.   …

Devamı...

İnsanda Solunum Sistemi

insanda solunum

İNSANDA SOLUNUM SİSTEMİ İnsanda solunum sistemi akciğerler ve akciğerlere hava taşıyan borulardan meydana gelmiştir. Burun, ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar da solunumda rol oynar. İnsanda solunum sistemi burunla başlar.   Ağız ve burun solunum sisteminin dışarı açıldığı yapılardır. Burnun yapısında kıllar, mukuslu yüzey ve yüzeye yakın kılcal damarlar bulunur. …

Devamı...

Solunum Çeşitleri 2

trake

              TRAKE SOLUNUMU            Karada yaşayan eklem bacaklılardan böceklerde ve çok ayaklılarda trake solunumu görülür. Trakeler genellikle derinin içeri doğru çökmesiyle oluşur ve stigma denilen deliklerle dışarı açılırlar.               Çekirgelerin karın bölmelerinin altında kalan her bir segmentte bir çift stigma bulunur bu stigmalar …

Devamı...

Solunum Çeşitleri

GAZ ALIŞVERİŞİ Canlılarda hayatsal olaylarını sürdürülebilmesi için gerekli olan enerji hücresel solunumla elde edilir. Genellikle oksijenli olarak gerçekleşen hücresel solunumda kullanılan oksijeni hücre içine almak ve oluşan karbondioksiti hücreden uzaklaştırmak amacıyla bulundukları ortamla gaz alışverişi yaparlar.  Gelişmiş hayvanlarda akciğer, solungaç, deri gibi solunum organlarındaki gaz değişimine dış solunum, doku hücreleri …

Devamı...

İnsanda Sindirim Sistem 2

images 4

      KALIN BAĞIRSAK: 1 -1,5 m uzunluğunda bir borudur. İnce bağırsak ve anüs arasında bulunur. İnce bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerdekör bağırsak (çekum) bulunur. Kör bağırsağın ucundaapandis denilen parmak şeklinde çıkıntı vardır bunun iltihaplanmasınaapandisit denir.             Kalın bağırsakla ince bağırsak arasında bulunan kapak kalın bağırsakta ki bakterilerin ve …

Devamı...

İnsanda Sindirim Sistemi 1

indir 1

              İNSANDA SİNDİRİM SİSTEMİ İnsanda sindirim sistemi sindirim kanalı ve sindirim sistemine yardımcı yapılardan oluşur. Sindirim kanalı ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşur. Yardımcı yapılar ise tükürük bezleri, pankreas ve karaciğerin ürettiği safrayı depolayan safra kesesidir. 1-SİNDİRİM SİSTEMİNİN …

Devamı...

Omurgalılarda Sindirim Sistemi

  OMURGALILARDA SİNDİRİM                Omurgalılar arasında sindirim sistemi genel olarak birbirine benzer. Genellikle ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak tüm omurgalılar da bulunur. Ağızda bulunan tükürük bezleri, karaciğer ve pankreas  sindirim sistemine yardımcı yapılardır.             NOT: Omurgalıların çoğunda üreme, boşaltım ve …

Devamı...

Omurgasızlarda Sindirim Sistemi

  OMURGASIZLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ Sindirim: Büyük moleküllü besin moleküllerinin kendini oluşturan yapı taşlarına parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale gelmesine denir. Mekanik Sindirim: Büyük moleküllü besinlerin enzimler kullanılmadan fiziksel olarak parçalanmasına denir. (Dişler, safra sıvısı) Kimyasal Sindirim: Büyük moleküllü besinlerin enzimler yardımıyla hidroliz reaksiyonları sayesinde yapı birimlerine dönüşmesine denir. Kimyasal sindirim …

Devamı...

İnsanda Boşaltım

  İNSANDA BOŞALTIM; İnsanda boşaltım sistemi üriner sistem adı altında, oldukça özelleşmiş organlardan ve bunlara bağlı borulardan oluşur. İnsanda boşaltım sistemi üyeleri; böbrekler , idrar kanalı(üreter), idrar kesesi(mesane) boşaltım kanalı(üretra). A-BÖBREK: Böbrekler bel omurlarının iki yanında yer alan vücutta çift olarak bulunurlar. Böbrekler; kandaki istenmeyen zehirli maddeleri idrar yoluyla uzaklaştırılmasını …

Devamı...

Hayvanlarda Sindirim

HAYVANLARDA SİNDİRİM: Sindirim, vücuda alınan büyük moleküllü besin maddelerinin (polimer) hücrelerin kullanabileceği büyüklüğe (monomer ) ulaştırılabilmesi için yapılan mekanik ve kimyasal olaylar zinciridir. Sindirim sonucunda açığa çıkan kimyasal bağ enerjisi, ATP üretimi için kullanılır.                            Sindirim vücut içersinde …

Devamı...

Eklemler ve Kaslar

kaslar

Eklemler: Kemiklerin bağlanma yerleri olan eklemler üç grupta toplanır. a. Oynamaz Eklemler : Kafatası, kalça kemiği, leğen kemiği gibi iskeletin hareket etmeyen kısımlarındaki kemiklerde görülür. Eklemleşen kemikler çok sıkı bir şekilde birbirlerine testere dişi gibi girinti ve çıkıntılarla bağlanmışlardır. Eklem kapsülü ve sıvısı yoktur. b. Yarı Oynar Eklemler : Omurlar …

Devamı...

İskelet Sistemi

  İSKELET SİSTEMİ   A. İSKELET ÇEŞİTLERİ Hayvanların çoğunda, vücuda destek olan, koruyan ve kaslara bağlanarak hareketi sağlayan iskelet sistemi bulunur. Hayvanlarda görülen iskelet dış ve iç iskelet olmak üzere iki tiptir. 1. Dış İskelet Dış iskelet özel hücreler tarafından dışarıya salgılanan organik ve inorganik maddelerden meydana gelir. Dış iskelete …

Devamı...