Anasayfa / 11. Sınıf Kimya Konuları

11. Sınıf Kimya Konuları


Reaksiyon Hızına Etki Eden Faktörler

tepkıme

Reaksiyon Hızına Etki Eden Faktörler Maddenin Cinsi —Doğal gazın , hidrojenin ve kalitesiz kömürdeki kükürdün yanması gibi bazı olaylar hızlı gerçekleşir.  —Nötrleşme ( asit- baz)  tepkimeleri hızlı gerçekleşir  —Hava yastıklarında azot gazının oluşum tepkimesi hızlı gerçekleşir.   —Paslanma reaksiyonları yavaş gerçekleşir. Sindirimde yağ, protein ve karbonhidratların hidrolizi yavaş gerçekleşir.  —İyonlar  …

Devamı...

Kademeli Reaksiyonlarda Hız, Anlık ve Ortalama Hız

reaksıyon

Kademeli Reaksiyonlarda Hız, Anlık ve Ortalama Hız Anlık ve ortalama tepkime hızları: Birim zamanda reaktiflerdeki azalma miktarı vaya ürünlerdeki artma miktarına tepkime hızı denir. Madde miktarındaki değişimde genellikle molarite(mol/L) kullanılır.   Tepkime  hızı=madde miktarındaki değişme/zaman aralığı     Tepkimesinde birim zamanda CO ve O2 derişimlerinde  azalma yada CO2 derişiminde artma …

Devamı...

Termodinamik 2

entropı degısımı

Dışarıdan bir etki olmadan gerçekleşen değişimlere istemli değişimler denir. Demirin paslanması istemli bir olaydır. Dışarıdan bir etki sonucu gerçekleşen değişimlere istemsiz değişimler denir

Devamı...

Dalga Mekaniği-De Broglie Hipotezi

DALGA MEKANİĞİNİN GELİŞİMİ De Broglie Hipotezi Lois De Broglie, 1924 yılında maddenin de ışık gibi hem tanecik özelliği hem de dalga özelliğine sahip olduğu teorisini ortaya attı. Madde dalgalarını matematiksel terimlerle ifade etti. Işık fotonunun enerjisi (E), ışığın frekansı (ν) ile Planck sabiti (h) nin çarpımına eşittir. E=h.ν                          (1)   …

Devamı...

Atomların Spektrumları

k.siz tayf

Atomların Sprektrumları Bir çok kaynağın yaydığı dalgalar aynı kökenli olsa da frekans ve dalga boyları farklıdır. Elementler katı ya da gaz halindeyken dışarıdan yeterince enerji alırlarsa belirli dalga boylarında ışın yayarlar. Bir ışığın cam prizmadan geçirilerek kendini oluşturan farklı dalga boylarındaki ışınlara ayrışmasına spektrum ya da tayf denir. Kızgın katıların …

Devamı...

Protonların Keşfi

Protonların Keşfi Bilindiği üzere atomlar nötrdür. Daha önce de açıkladığımız gibi bir şeyin nötr olabilmesi için artı ve eksi yüklerinin miktarlarının birbirlerine eşit olması gerekir. Atomun yapısında eksi yüklerin bulunduğu bilindiğine göre bu eksi yükleri dengeleyecek artı yüklerinde bulunması gerekir. Bu düşünceyi doğrulamak amacıyla yapılan kanal ışınları deneyi başarıya ulaşarak …

Devamı...