Anasayfa / Kimya Konuları / Sindirim Sistemi Kimyası

Sindirim Sistemi Kimyası

Sindirim Sistemi Kimyası

 Büyük moleküllerin (besinlerin ) enzimler yardımıyla daha küçük moleküllere parçalanması olayına sindirim denir.

—Yağlar, karbonhidratlar  (polisakkaritler,

disakkaritler)  proteinler ve nükleik asitler (DNA,RNA) sindirim ile hücre zarından geçebilecek küçüklükteki moleküllere parçalanır.

— Kimyasal sindirim ağız, mide ,ve ince bağırsakta olur.

—Vücuda alınan besinlerde bulunan küçük moleküllü maddeler (su,vitaminler,glikoz, früktoz,galaktoz,madensel tuzlar,amino asitler,alkol gibi) sindirime uğramaz.

 

 PROTEİN SİNDİRİMİ

20 çeşit amino asidin farklı bileşimleri  oluşturulan polimerlere protein denir.

—Amino asitler birbirine peptid bağları ile bağlanarak polipeptidleri(proteinleri) oluştururlar.

—Vücudumuzda 100.000 in üzerinde farklı protein vardır.

                               alanın                                                         

—Dehidratasyon tepkimeleriyle kurulan peptit bağları bir amino asidin  karboksil grubunu bir sonraki amino asidin amino grubuna bağlanır.

 amıno

 

—Peptid bağları  amino uçtaki amino asitten başlayarak  teker teker oluşturulur.

—Hidroliz tepkimesi ile proteinler amino asitlere kadar parçalanır.

—Proteinlerin parçalanması ve sindirimi midede başlar. Midede  asidik bir sıvı olan pepsin salgılanır. Bu enzim proteinlerin parçalanması ve midede ki sindirimi gerçekleştirir.

Mideden gelen polipeptit oniki parmak bağırsağına geçer burada pankreas tarafından salgılanan tripsin ve kimotripsin enzimleri ile dipeptit ve amino asitlere dönüşür.

—Son kalan dipeptit ise ince bağırsakta salgılanan erepsin enzimi sayesinde hidroliz olur ve amino asitlere ayrışır.

  KARBONHİDRAT SİNDİRİMİ

Glikoz polimeri olan nişastanın sindirimi ağızda başlar.

—Tükrük bazik bir çözeltidir ve yapısındaki amilaz enzimi ile nişasta hidrolize uğrar böylece bir kısım nişasta parçalanmış olur.

—Ağızda parçalanan nişastanın parçalanma denklemi aşağıda verilmiştir 

—Mide pH değeri 1,5-2 arasında olduğundan midedeki amilaz enzimi etkisiz hale gelir.

—Oniki parmak bağırsağına gelen nişasta burada ortam bazik olduğundan hidrolize uğrar ve glikoza dönüşerek sindirimi gerçekleşmiş olur.

 

YAĞLARIN SİNDİRİMİ

Yağlar ,gliserin ile yağ asitlerinin oluşturduğu polimerik  yapılardır. Yağ asitleri ,12-18 karbonlu uzun zincirli moleküllerdir.Aşağıda bazı yağ asitleri ve yağın oluşum tepkimesi verilmiştir.

Laurik asit:C11H23COOH

Palmitik asit:C15H31COOH

Oleik asit:       C17H33COOH

Stearik asit:   C17H35COOH

 denklem

 

—Yağlar ağız ve midede sindirilmez

—Yağların sindirimi oniki parmak bağırsağında gerçekleşir.

—Yağlar karaciğerden gelen bazik safra salgısı ve pankreastan gelen bazik lipaz enzimi yardımıyla hidrolizlenerek yağ asidine ve gliserine parçalanırlar.

—Oluşan yağ asidi ve gliserin yağdan daha küçük moleküller olduğundan ince bağırsakta emilerek kana karışır.

özet

Benzer Konu

porselen

Porselen Seramik, Boya ve Bileşenleri

Kil hamuruna belirli maddeler katılarak şekillendirme yöntemiyle ve uygun pişirme ile seramik elde edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.