Anasayfa / 10. Sınıf Kimya Konuları

10. Sınıf Kimya Konuları


Asit ve Baz Tepkimeleri

asit tepkimeleri 3

ASİT VE BAZ TEPKİMELERİ   Nötralleşme Tepkimeleri: Asit ve baz çözeltilerinin biraraya gelerek tuz ve su oluşturduğu tepkimelere nötralleşme tepkimeleri denir. Asit + Baz →Tuz + su                                               …

Devamı...

Sindirim Sistemi Kimyası

Sindirim Sistemi Kimyası  Büyük moleküllerin (besinlerin ) enzimler yardımıyla daha küçük moleküllere parçalanması olayına sindirim denir. —Yağlar, karbonhidratlar  (polisakkaritler, disakkaritler)  proteinler ve nükleik asitler (DNA,RNA) sindirim ile hücre zarından geçebilecek küçüklükteki moleküllere parçalanır. — Kimyasal sindirim ağız, mide ,ve ince bağırsakta olur. —Vücuda alınan besinlerde bulunan küçük moleküllü maddeler (su,vitaminler,glikoz, …

Devamı...

Polimerleşme

polimer

Kovalent  bağlarla birbirine bağlanıp büyük moleküller oluşturabilen küçük mol kütleli kimyasal maddelere monomer denir. —Monomer moleküllerde karbon atomları arasında ikili (=) veya  üçlü = bağ vardır.Alkenler ikili bağ ,alkinler üçlü bağ içerir. —Alkenlerin  yapısındaki  ikili bağlar uygun katalizörler eşilğinde,ısı basınç altında açılır ve alkenler birbirine bağlanır. —İki aynı monomerin birbirine …

Devamı...

Çözünürlük

sıcaklık etkısı

Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklar halinde dağılması olayına çözünme denir. Çözünme olayında genelde miktarı fazla olan maddeye çözücü, miktarı az olan maddeye çözünen denir.   Yemek tuzunun (NaCl) suda çözünmesi sonucu iyon dipol çekim kuvvetleri iyonları kristalden koparıp sıvı faz içine çeker .Çözünen iyonların …

Devamı...

Doğada Karbonmonoksit ve Karbondioksit Döngüsü

tepkime

CO atmosferde yaygın olarak bulunan kirletici gazlardan biridir. Renksiz ve kokusuz olan CO gazı  havadan daha hafiftir ve suda çözünür. Atmosfere CO gazı yayılmasının temel nedeni karbon içeren maddelerin yeterince oksijen gazı olmadan yanmasıdır örneğin fosil yakıtla çalışan motorlu araçların hava filtreleri zamanında temizlenmemişse egzozundan atmosfere CO gazı yayılır CO …

Devamı...

Doğada Kükürtdioksit ve Azotdioksit Döngüsü

azot

Doğada Kükürtdioksit ve Azotdioksit Döngüsü Tozlar gibi kentsel alanlarda fosil kökenli maddelerin yanmasıyla oluşan hava kirleticilerinden bir diğeri SO2(kükürtdioksit) gazıdır.SO2 gazı renksiz , boğucu kokulu ve öksürücü etkisi olan bir gazdır.Sudaki çözünürlüğü çok yüksen olan bu gaz havadaki su damlacıklarıyla yükseltgenir.SO2  gazı O2 gazıyla da tepkimeye girer ancak aşağıda gösterilen …

Devamı...

Çözeltiler

      Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklar halinde dağılması olayına çözünme denir. Çözünme olayında genelde miktarı fazla olan maddeye çözücü, miktarı az olan maddeye çözünen denir.   Yemek tuzunun (NaCl) suda çözünmesi sonucu iyon dipol çekim kuvvetleri iyonları kristalden koparıp sıvı faz içine …

Devamı...

Metalik-Ametalik Özellik ve Hidroksitlerin Asitliği

Metalik-Ametalik Özellik Bileşik oluşturmaları sırasında metaller elektron verirler. Bu nedenle metalik özellik elektron verme eğilimi olarak düşünülebilir. İyonlaşma enerjisinin düşük olması, elementin metalik özelliğinin bir göstergesidir. Periyodik cetvelde;             Aynı periyotta sağdan sola doğru gidildikçe ve aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe elementlerin iyonlaşma enerjileri küçülür yani metalik özellikleri artar.   …

Devamı...

Küresel Simetri

Küresel Simetri Elektron bulutları uzayda küresel şekilde dağılmış atomlara küresel simetrik atomlar denir. Bir orbital yarı dolu ya da tam dolu olduğundan atom küresel simetrik olur. Elektron dağlımı s1, p3, d5, f7 (yarı dolu) ya da s2, p6, d10, f14 (tam dolu) ile bitmişse o atom küresel simetriktir denir. Küresel …

Devamı...

Işığın Yapısı

dalga

Işığın Yapısı Atom modelleri içerisinde yer alan Bohr Atom Modeli’ni daha iyi anlayabilmek için ışığın yapısının bilinmesi ve anlaşılması önemlidir. Çünkü atomun elektronik yapısı ve ışığın yapısı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Işık, manyetik ve elektriksel özelliklere sahip dalgalar bütünüdür. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki ışık, bir elektromanyetik dalgadır. Dalga ise …

Devamı...