Anasayfa / 10. Sınıf Fizik Konuları

10. Sınıf Fizik Konuları

Düzlem Ayna

Düzlem ayna, düz aynada ışığın yansıması, yansıma kanunları, görüntü sayısı bulma, aynanın döndürülmesi, aynanın döndürülmesi, düz aynada görüntünün özellik

Devamı...

Deprem Nedir? Depremden Korunma yolları

Terim anlam olarak ise yerkabuğunda meydana gelen ani sarsıntı, yer sarsıntısıdır. Ayrıca zelzele, hareket gibi halk arasında kullanılan eş anlamlıları da vardır. Evrende sürekli yaşam canlı ve cansız diye adlandırdığımız maddelerin birbirleriyle etkileşimi; birleşimi, dağılımı, dönüşümü üzerine kuruludur.

Devamı...

Direnç Ve Dirençlerin Bağlanması

DİRENÇ: Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişin etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere DİRENÇ denebilir. İngilizce Resistance başka bir değişle elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa DİRENÇ denir. “R” harfi ile sembollendirilir. Birimi ise “Ω” Ohm’dur. Elektrik, …

Devamı...

Deprem Dalgaları

Deprem dalgaları olarak bilinen elastik dalgalar, depremi oluşturan kırılma ve faylanma nedeniyle kaynaktan uzaklaşacak şekilde tüm yönlere doğru farklı türlerde yayılırlar. Depremde açığa çıkan enerji iki farklı dalga aracılığı ile ortam boyunca yayılır.

Devamı...

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ Sıvı içerisine batırılan bir cisim hafifler. Bunun nedeni sıvıya batırılan cisme aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulanmasıdır. Bu kuvvete kaldırma kuvveti denir. Bir sıvı cisme neden bir kaldırma kuvveti uygular. Sebebi sıvı içerisine atılan cismin alt ve üst noktasına etki eden basınç kuvvetleridir. Sıvı içerisine atılan cismin …

Devamı...

Havanın Kaldırma Kuvveti

HAVANIN KALDIRMA KUVVETİ  Gazlarda, sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Bu kaldırma kuvvetinin değeri sıvılarda olduğu gibi cisim tarafından yeri değiştirilen havanın ağırlığına eşittir. Havanın kaldırma kuvveti,   ile hesaplanır. Bu bağıntıya göre, hacmi büyük olan cisimlere hava tarafından uygulanan kaldırma kuvveti de büyük olur. Bir cismin ağırlığı, havanın kaldırma …

Devamı...

Akışkanların Basıncı

musluktan akan su

AKIŞKANLARIN BASINCI Bir yerden başka bir yere uygun şartlarda akabilen maddelere akışkan maddeler denir. Sıvılar ve gazlar akışkan maddelere örnektir. Akışkanlar basınç farkından dolayı akarlar ve akma yönü basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğrudur. Akışkanlarla ilgili aşağıdaki yargılar geçerlidir. Akışkanlar daima basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yöne …

Devamı...

Su Dalgalarında Yansıma Ve Kırılma

derin-ve-sigortam

SU DALGALARINDA YANSIMA VE KIRILMA Işığın saydam bir ortamdan başka saydam bir ortama geçerken kırılmaya uğradığını biliyoruz. Işığın kırılması ortamların kırıcılığına bağlıdır. Işık az kırıcı az yoğun ortamdan çok kırıcı çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken ise normalden uzaklaşarak kırılır. Işığın normale …

Devamı...