Anasayfa / 10. Sınıf Biyoloji Konuları

10. Sınıf Biyoloji Konuları


Lazer Işığı Dünyadan Uzaya Uzanabilir

LAZER IŞIĞI DÜNYADAN UZAYA UZANABİLİR Lazer, ışık demetlerini uyumlu bir küme olarak yayan optik bir kaynaktır ve atomların ışık yaymaya başlayıncaya kadar enerjiyle pompalanması sonucu ortaya çıkar. Bu ışık, daha sonra ayna hileleriyle iyice güçlendirilir. Temel olarak yalnızca güçlendirilmiş bir ışık demeti olan lazerin en önemli özelliği ise insan hayatında …

Devamı...

Mayoz 2

metafaz 1

              METAFAZ I : Her biri iki kromatitten oluşmuş olan ve homolog çiftler halinde bulunan homolog kromozomlar çiftler halinde hücrenin ekvator düzleminde sıralanır. Ayrıca iğ iplikleri de kromozomlara tutunur.         ANAFAZ I : Bu evrede ekvatoriyal düzleme dizili olan homolog kromozom …

Devamı...

Mayoz Bölünme

mayoz genel

MAYOZ BÖLÜNME Mayoz, diploit hücrelerde kromozom sayısını yarıya indirerek haploit kromozom sayısına sahip gametler oluşturan özelleşmiş hücre bölünmesidir.   ÖNEMLİ !!   Mayoz bölünme ile üreme hücrelerinde kromozom sayısı yarıya indirilmiş ve o türün kuşaklar boyunca kromozom sayısı korunmuş olur. Bu durum tek bir DNA eşlenmesinden sonra arka arkaya iki hücre …

Devamı...

Mitotik Evre Mitoz

mitotik evre

MİTOTİK EVRE – MİTOZ BÖLÜNME Canlıların genelinde görülen bir bölünme şeklidir. İnterfazın sona ermesiyle başlar ve yine bir interfazın başlamasıyla son bulur.                                                         …

Devamı...

Hücre Bölünmesi temel kavramlar

kromatin

HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesinde kullanacağımız temel kavramları inceleyelim:   Kromatin: Hücrenin bölünmeden önce çekirdekteki DNA, protein kılıfla sarılı olup uzun ince iplikler şeklinde bulunur. Bu yumak şeklindeki yapıya kromatin denir.           Kromozom: Hücre bölüneceği zaman DNA eşlenir ve kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Bir kromozomda …

Devamı...

Hücre Bölünmesinin Yararları

amip deneyi

HÜCRE BÖLÜNMELERİ Hücreler bölünme olayı ile çoğalırlar. Bölünme hücrenin hayatını devam ettirebilmesi için zorunlu olmamakla birlikte , büyüme gelişme ve üreme olaylarının gerçekleşebilmesi için zorunlu bir olaydır. Hücre bölünmesi hücrelerin genetik yapılarına, özelliklerine ,görevlerine , bulundukları yere , canlıların yaşam sürelerine göre değişiklik gösterir. Bölünme hızı her canlıda ve aynı …

Devamı...

Kemosentez

KEMOSENTEZ:              Doğada klorofil taşımayan bazı canlılar da inorganik maddelerdeki kimyasal enerjiyi kullanarak organik madde üretirler.Bu olaya yani inorganik maddelerden organik madde üretilmesine kemosentez denir.Böyle canlılara da kemosentetik canlılar denir.Örn;bazı bakteriler Nitrit bakterileri de kemosentez sonucunda organik bileşikler üretirler.Bu olay şöyle gerçekleşir:                           NH3+3O2—à2HNO2+2H2O+enerji             Reaksiyonundan sonra …

Devamı...

Fotosentez

fotosentez

FOTOSENTEZ  Yeryüzünde tüm canlılar için enerji kaynağı güneştir. Güneş ışığı ve CO2 ile sudan organik madde üretilmesi olayına fotosentez denir.Fotosentezde bu olayı gerçekleştiren klorofildir.Klorofil,kloroplastlarda bulunan  maddedir. Işık Enerjisi Ve Klorofil:            Klorofil pigmenti ışığı emerek bir dizi reaksiyonla organik madde ve oksijen üretimini sağlar..Klorofil a(C55H72O5N4 Mg) ve klorofil b(C55H70O6N4Mg) şeklindedir. …

Devamı...

Oksijenli Solunum

OKSİJENLİ SOLUNUM:            Doğadaki canlılar içersinde en gelişmiş olanları oksijenli solunum yaparlar. Çünkü en çok ATP oksijenli solunum sonucunda kazanılır.             Oksijenli solunum;atmosferdeki oksijen ile bazı organik bileşiklerin parçalanmasıyla enerji elde edilmesi olayıdır.Oksijenli solumda organik bileşiklerden önce karbonhidratlar,sonra yağlar en sonda proteinler yıkılır.Karbonhidratlardan en çok glikoz kullanılır.Çünkü glikozun yıkımı diğerlerine göre …

Devamı...

Oksijensiz Solunum

    I-OKSİJENSİZ SOLUNUM:            Canlıların enerji ihtiyacı hayati bir önem taşıdığından kısa bir süre bile enerji üretemezlerse ölüm meydana gelir.              ATP üretimi sadece oksijenle gerçekleşmeyebilir.Oksijenin yeterli olmadığı durumlarda ve oksijensiz ortamlarda oksijensiz solunum yani fermantasyon (mayalanma)yoluyla ATP üretilir. Fermantasyon sonucunda organik moleküller, etil alkol ve laktik asite kadar …

Devamı...

Canlılarda Enerji ATP ve Metabolizma

atp

ENERJİNİN AÇIĞA ÇIKIŞI Enerji;maddede bir değişiklik yada hareket oluşturma yeteneğidir.Kısaca iş yapma yeteneğidir Canlılık faaliyetlerini sürdürebilmek için ve canlılığın varlığını devam ettirebilmek için enerji gereklidir ve canlılar bunun için doğadaki enerji dönüşüm sistemlerini kullanırlar. Doğada temel enerji güneş enerjisidir.Güneş enerjisi fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye,kimyasal enerji de solunumla ATP ye dönüştürülür. …

Devamı...