Anasayfa / Tag Archives: donma

Tag Archives: donma

Hal Değişimi

Hal Değişimi Bir maddenin bir fazdan başka bir faza geçmesi olayına hal değişimi denir. Hal değişim olayları fiziksel değişimlerdir. Erime: Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayıdır. Katı maddenin sıvı hale geçtiği sıcaklığa erime noktası denir. Donma:  Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi olayına denir. Sıvı …

Devamı...

Isı ve Sıcaklık

termometre

           SICAKLIK   Sıcaklık,  bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak sıcaklık dereceleriyle orantılıdır.   Duyularla algılanmakta ve genellikle sıcak veya soğuk terimleri ile ifade edilmektedir. Teknik olarak bu değerlendirme doğru değildir. İki cisim birbirisine temas ettirildiğinde sıcak olan soğumakta …

Devamı...

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

  MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Maddeleri birbirinden ayırt etmek için, maddelerin her biri için farklı değerler alan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir.  1)Erime –Kaynama noktası Bir maddenin sabit basınçta katı fazdan sıvı faza geçme sıcaklığına erime noktası denir     KATI-SIVI-GAZ haline dönüşürken                     GAZ-SIVI-KATI haline dönüşürken –Madde ısı alır                                                             …

Devamı...