Anasayfa / Kısa Bilgi

Kısa Bilgi

Elektronegatiflik

ELEKTRONEGATİFLİK Bir atomun bir kimyasal bağda bağ yapan elektronları çekme gücüne elektronegatiflik denir. Atom yarıçapı azaldıkça elektronegatiflik artar. Periyodik tabloda aynı grupta soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. Periyodik tabloda aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe elekronegatiflik azalır. (atom çapı büyür) Örnek Soru: 9F ve 17Cl  atomlarının elektronegatifliklerini karşılaştırınız. Aynı …

Devamı...

Konum Nedir?

Bir cismin seçilen bir başlangıç noktasına olan yönlü uzaklığına o cismin konumu denir. Bir cismin konumunu belirtebilmek için; başlangıç noktası, yönü,

Devamı...

Basınç Nedir?

Basınç: Birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Formülü  Basınç= Kuvvet/ Alan P=F/S dir.  Birimi N/m yada Pascal dır.  Buna göre alan sabit kalmak şartıyla kuvvet arttıkça basınç artar.  Kuvvet sabit olmak şartıyla alan arttıkça basınç azalır.  Maddenin hallerine göre basıncı hesaplamak için farklı formüller oluşturulabilir ancak hepsinde ortak olan F/S …

Devamı...

Isı Sığası Nedir?

ISI SIĞASI Isı sığası, ısı kapasitesi olarak da isimlendirilir. Bir maddenin sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli olan enerji miktarına ısı sığası denir. Isı sığası (C) büyük C ile gösterilir. C=m.c ( Kütle x özısı ) formülü ile hesaplanır.  Isı sığasının birimi cal/oC veya j/oK dir. Maddenin kütlesine bağlı olduğundan dolayı maddenin …

Devamı...

Paralel Evrenler

Einstein’dan günümüze tüm bilimadamları ulaştığı nefes kesici teori ve olağandışı bir sonuca vardılar: Yaşadığımız evrenin ilk ve tek evren olmadığı! 100 yıldan fazla bir zamandır bilim çevrelerinin aklından çıkmayan bir sırrın açığa çıkması ile uğraşmaktadır. Belki de gizemli, saklı evrenler mevcuttur! 1920lerden beri çalışan fizikçiler, ilginç bir noktaya ulaştılar: Onlar …

Devamı...

Roche Limiti

Roche Limiti Bir gök cisminin kendinden daha büyük bir gökcismine , yerçekimi gücünün gel-git etkisi altında parçalanmadan en yakınından geçen uzaklığı gösteren bir denklemdir.Bu kavram 1847 yılında Fransız matematikçi Edouard Albert Roche tarafından tanımlanmıştır.Yer çekimi kuvveti uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.Dolayısıylabir kütlenin başka bir kütleye yaklaşması ile yakın taraflarının uzak …

Devamı...

Göz Taşı

göz taşı

Göz taşı Nedir Kimyada ki adı bakır sülfatı veya bakır vitriyolü olan bakırın sülfirik asitle meydana getirildiği değerli bir tuzdur. Formülü CuSO45H2O'dur.İçinde 5 molekül kristal suyu vardır.250 derece sıcaklıkta kristal suyu uçar ve beyaz renkli bir toz kalır.Tekrar su ile karıştırıldığında mavi bir renk verir. Ticari olarak en önemli bir bileşiktir.Göz …

Devamı...

Eylemsizlik Kuvveti

EYLEMSİZLİK KUVVETİ Bir cismin doğal durumunu koruma isteğine eylemsizlik kuvveti denir. Sabit hızlı hareket eden araç içerisindeki bir cisim; araç aniden yavaşladığında aracın ön tarafına doğru hareket eder, araç hızlanmaya başladığında ise cisim aracın arka tarafına doğru hareket eder. araç içerisindeki cismin bu şekilde hareket etmesinin nedeni eylemsizlik kuvvetinden kaynaklanmaktadır. …

Devamı...

Limit Hız Nedir

LİMİT HIZ Belli bir yükseklikten bırakılan Cisim belli bir hız değerine ulaşarak sabit hızlı hareket yapmaya başlar. Bırakılan  cismin ulaşacağı maksimum hıza limit hız denir. Limit hızın büyüklüğü hava sürtünmesine ve cismin ağırlığına bağldır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta cismin nasıl bırakıldığıdır.Cisim 3 şekilde bırakılır. 1)Serbest bırakma:Cisim limit hıza ulaşıncaya …

Devamı...

Lizozom Nedir

lizozom

LİZOZOM Sitoplazmada bulunan bir hücre organelidir.Yuvarlak oval kesecikler şeklindedir.Tek zarlıdır.İçinde sindirim enzimleri bulunur.Lizozomlar hayvansal hücrelerin sitoplazmalarında bol miktarda bulunur.Alyuvar hücrelerinde lizozom yoktur.Lizozomlar hücrenin yaşlanan sitoplazma kısımlarını sindirmekle görevlidir.Lizozomlar çalışırken hücre içi su miktarını azaltırlar.Hücre içi sindirim yapabilen akyuvar gibi hücrelerde sayıları fazladır.Hücrenin yaşlanması durumunda veya çarpma ve darbe sonucunda lizozomdaki …

Devamı...

Çekirdek Zarı

cekirdek-zari

ÇEKİRDEK ZARI Çift katlı olup kimyasal ya­pı bakımından hücre zarına benzer. Dıştaki zar üzerinde ribozom taşır ve kıvrımlar yaparak endoplazmik retikulum kanalcıklarını oluşturur. İç zar ise düzdür. Dış zara ekzin zar, iç zara ise intin zar adı verilmektedir. Bu iki zar bazı noktalarda birleşerek por adı verilen açıklıkları oluştururlar. Porlar …

Devamı...

Lamina Nedir

lamina dis

LAMİNA Lamina ince tabaka anlamına gelir.Dişhekimliğinde kullanılır.Dişlerin sadece dış yüzeylerine uygulanan estetik kaplamaları ifade eder.Dişhekimliğinide genel olarak laminaların 2 tip kullanımı vardır;kompozit lamina ve porselen lamina. Lamina uygulamaları dişlerdeki şekil,renk ve dizilme ile ilgili problemleri ortadan kaldırırken dişe zarar vermemeyi amaçlamaktadır.Lamina çok ince olarak hazırlandığından ışık geçirgenliği yüksektir.Bu şekilde diş …

Devamı...

Çizgi Spektrumu

cizgi-spektrumu

Çizgi Spektrumu: Elementler, gaz veya buhar halinde gerekli yüksek sıcaklığa kadar ısıtılırsa veya  elektrik verilirse bir ışıma yayımlar. Işımanın prizmadan geçirilmesi bir kesikli (çizgi) spektrumu verir, çizgi spektrumunda atomlar görünür bölgenin değişik kesimlerinde parlak çizgiler oluşturur. Oluşan bu çizgi spektrumlarının nedeni maddelerin enerji (ısı, elektrik) aldıklarında kendine özgü dalga boylarında …

Devamı...