Anasayfa / Kısa Bilgi

Kısa Bilgi

Elektronegatiflik

ELEKTRONEGATİFLİK Bir atomun bir kimyasal bağda bağ yapan elektronları çekme gücüne elektronegatiflik denir. Atom yarıçapı azaldıkça elektronegatiflik artar. Periyodik tabloda aynı grupta soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. Periyodik tabloda aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe elekronegatiflik azalır. (atom çapı büyür) Örnek Soru: 9F ve 17Cl  atomlarının elektronegatifliklerini karşılaştırınız. Aynı …

Devamı...

Konum Nedir?

Bir cismin seçilen bir başlangıç noktasına olan yönlü uzaklığına o cismin konumu denir. Bir cismin konumunu belirtebilmek için; başlangıç noktası, yönü,

Devamı...

Basınç Nedir?

Basınç: Birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Formülü  Basınç= Kuvvet/ Alan P=F/S dir.  Birimi N/m yada Pascal dır.  Buna göre alan sabit kalmak şartıyla kuvvet arttıkça basınç artar.  Kuvvet sabit olmak şartıyla alan arttıkça basınç azalır.  Maddenin hallerine göre basıncı hesaplamak için farklı formüller oluşturulabilir ancak hepsinde ortak olan F/S …

Devamı...

Isı Sığası Nedir?

ISI SIĞASI Isı sığası, ısı kapasitesi olarak da isimlendirilir. Bir maddenin sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli olan enerji miktarına ısı sığası denir. Isı sığası (C) büyük C ile gösterilir. C=m.c ( Kütle x özısı ) formülü ile hesaplanır.  Isı sığasının birimi cal/oC veya j/oK dir. Maddenin kütlesine bağlı olduğundan dolayı maddenin …

Devamı...

Paralel Evrenler

Einstein’dan günümüze tüm bilimadamları ulaştığı nefes kesici teori ve olağandışı bir sonuca vardılar: Yaşadığımız evrenin ilk ve tek evren olmadığı! 100 yıldan fazla bir zamandır bilim çevrelerinin aklından çıkmayan bir sırrın açığa çıkması ile uğraşmaktadır. Belki de gizemli, saklı evrenler mevcuttur! 1920lerden beri çalışan fizikçiler, ilginç bir noktaya ulaştılar: Onlar …

Devamı...

Roche Limiti

Roche Limiti Bir gök cisminin kendinden daha büyük bir gökcismine , yerçekimi gücünün gel-git etkisi altında parçalanmadan en yakınından geçen uzaklığı gösteren bir denklemdir.Bu kavram 1847 yılında Fransız matematikçi Edouard Albert Roche tarafından tanımlanmıştır.Yer çekimi kuvveti uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.Dolayısıylabir kütlenin başka bir kütleye yaklaşması ile yakın taraflarının uzak …

Devamı...

Göz Taşı

göz taşı

Göz taşı Nedir Kimyada ki adı bakır sülfatı veya bakır vitriyolü olan bakırın sülfirik asitle meydana getirildiği değerli bir tuzdur. Formülü CuSO45H2O'dur.İçinde 5 molekül kristal suyu vardır.250 derece sıcaklıkta kristal suyu uçar ve beyaz renkli bir toz kalır.Tekrar su ile karıştırıldığında mavi bir renk verir. Ticari olarak en önemli bir bileşiktir.Göz …

Devamı...

Eylemsizlik Kuvveti

EYLEMSİZLİK KUVVETİ Bir cismin doğal durumunu koruma isteğine eylemsizlik kuvveti denir. Sabit hızlı hareket eden araç içerisindeki bir cisim; araç aniden yavaşladığında aracın ön tarafına doğru hareket eder, araç hızlanmaya başladığında ise cisim aracın arka tarafına doğru hareket eder. araç içerisindeki cismin bu şekilde hareket etmesinin nedeni eylemsizlik kuvvetinden kaynaklanmaktadır. …

Devamı...

Lewis Kuralı Nedir

LEWİS KURALI Soygazlar son kabuklarında 8 elektron bulundururlar.Yan değerlik elektron sayısı sekizdir ve kararlı bir yapıları vardır.Atomlarda periyodik tabloda kendine en yakın soygaza benzemek için elektron alışverişinde bulunurlar.Veya elektronların bağ yapacakları diğer atom ile ortaklaşa kullanırlar.Atomların son kabuklarında bulunan elektronlar 4 taneden azsa önce bunlar teker teker yerleştirilir.4 ten sonraki …

Devamı...

Çimlenme

cimlenme

ÇİMLENME Tohumdaki embriyonun uygun şartlarda bitkinin kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarını oluşturmaya başlamasına çimlenme denir. Çimlenmenin gerçekleşebilmesi için su (nem), sıcaklık ve oksijenin yeterli miktarda olması gerekir. Su, sıcaklık ve oksijen yeterli miktarda ise (embriyo gelişerek) tohumun koruyucu kabuğu çatlar ve çimlenme başlar. Çimlenme sırasında tohumdaki embriyo sürekli büyür ve gelişir. …

Devamı...

Orbital Nedir

orbital-nedir

  ORBİTAL   Çekirdek etrafında elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur. Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgeye orbital denir.   Öncelikle 2 tür Orbital kavramından bahsedebiliriz:   I. Atomik Orbital: Atomlarda bulunan ve elektronun uzayın belirli yerlerinde bulunabilme ihtimal yoğunluğunu karesi ile ifade edebileceğimiz matematiksel bir fonksiyondur. Psi …

Devamı...

Koful Nedir

koful

KOFUL Hücre sitoplazmasının içinde bulunur. Koful vakuol olarak da bilinir. İçleri sıvı,hava veya sindirilmiş besinle dolu olan boşluklara verilen addır. Kese şeklindedir. Üç çeşittir;besin kofulu, sindirim kofulu ve boşaltım kofulu. Boşaltım kofulu; artık maddeyi dışarı atar. Besin kofulu;bitki hücrelerinde besin depolamaya yarar. Sindirim kofulu;besin kofulunun lizozomla birleşmiş halidir. Koful zarına …

Devamı...

Osiloskop Nedir

osiloskop-nedir

 OSİLOSKOP Osiloskop veya diğer adıyla salınım ölçer, elektriksel ölçü ve gözlem aracıdır. Gerilim ve akım değerlerinin değişimleri ile genliğini zamana bağlı olarak grafik halinde gösterir. Bu grafiklerden sinyalin darbe ve boşluk süreleri, genliği, frekansı ve periyodu elde edilebilir. Elektrik devrelerinden çok, elektronik devrelerdeki ölçümlerde kullanılır. Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan …

Devamı...

Katalizör Nedir

KATALİZÖR Genel olarak katalizörler kimyasal reaksiyonların hızını arttıran,reaksiyon boyunca aktif olarak reaksiyona girmeyen ve reaksiyonsonunda değişmeden kalan kimyasal maddelerdir. Katalizör, çok küçük miktarı büyük değişikliklere sebep olan ve kimyasal reaksiyonda harcanmadan reaksiyon hızını arttıran madde olarak tanımlanmaktadır. “Katalizör”terimi 1835 de Berzeliustarafından ilk olarak türetilmiştir. Berzeliuskatalizörükimyasal hareketlenmeyi varlığı ileharekete geçiren ve …

Devamı...