Buradasınız: Anasayfa9. Sınıf Fizik KonularıÖzkütle

  

ÖZKÜTLE (YOĞUNLUK)

Maddelerin ortak özellikleri olduğu gibi kendilerine ait olan özellikleri de vardır. Özkütle, erime sıcaklığı, kay­nama sıcaklığı, öz ısı, esneklik, çözünürlük, genleşme gibi nicelikler maddelerin kendisine has özellikleri, ya­ni ayırt edici özellikleridir. Şimdi özkütleyi inceleyelim.

Bir maddenin birim hacminin kütlesine o maddenin öz- kütlesi denir. Özkütle d harfi ile gösterilir.

Aynı şartlarda özkütle, kütle ve hacim miktarlarına bağ­lı değildir. Çünkü kütle arttıkça maddenin cinsine göre hacmi de artar,  m/v oranı sabit kalır.

kutle-hacim-grafigi

ozkutle-hacim-grafigi

 

 

 

 

 

 

Saf bir maddenin sabit sıcaklıkta kütle - hacim, özküt­le-kütle ve özkütle - hacim grafikleri şekillerdeki gibidir.

Özkütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Aynı şartlarda özkütleleri eşit olan maddeler aynı madde olabilir. Özkütlesi farklı olan maddeler ise kesinlikle farklıdır.

Özkütle, basınç ve sıcaklık gibi faktörlerden etkilenir. Normal şartlarda özkütle maddenin cinsine bağlıdır. Maddenin cinsi değişmediği sürece özkütlesi değiş­mez.

Saf maddelerin özkütleleri birbirinden farklıdır. Normal koşullar altında demirin özkütlesi 7,8 g/cm3, tahtanın özkütlesi 0,6 g/cm3, mantarın ozkütlesi 0,4 g/cm3 tür.

Maddelerin özkütleleri iki nedenden dolayı değişebilir.

Kütle sabit kalmak şartıyla, basıncın etkisiyle hac­mi değişen maddelerin özkütlesi değişebilir. Ba­sınçla madde sıkıştırılıp hacmi azaltılırsa özkütlesi artar.

Sıcaklık ve basınç sabit iken kütle ve hacim doğru orantılı olarak değişir. Kütle sabit iken sıcaklık etki­siyle hacim değişikliği olursa, özkütle değişir.

d= m/v

bağıntısına göre, bir cismin sıcaklığı artar­sa, hacmi de artar. Kütle sabit kalmak şartı ile ha­cim artarsa özkütle azalır. Sıcaklık azalırsa hacim azalır ve özkütle artar.

kutle-hacim-grafigiSaf maddenin kütle - hacim grafiği şekildeki gibidir.

Kütle - hacim grafiğinde grafiğin eğimi (dikliği) öz­kütleyi (yoğunluğu) verir. Grafiği daha dik olan mad­de, diğerlerine göre daha yoğundur.

 

 

 

kutle-hacim-grafigi1Kütle ile hacim doğru orantılı değil de Şekil gibi değişiyorsa, eğim dolayısıyla da özkütle artıyor demektir. Bu da kütle ile hacim artarken aynı zamanda sıcaklık azalıyor demektir.

 

kutle-hacim-grafigi2Eğer kütle hacim grafiği Şekildeki gibi değişiyorsa, kütle ve hacim artarken sıcaklık da artıyor dolayısıyla özkütle azalıyor demektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bilim Adamları

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu

Ali KUŞÇU Türk-İslam dünyasının büyük astronomi ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, XV. yüzyıl başların...

Anders Celsius

Anders Celsius

(1701-1744)Uppsala da Doğan ve çalışmalarını bu kentte gerçekleştiren İsveçli fizikçi ve astronom anders celsius 1730 da...

Archimedes ( Arşimet)

ARCHİMEDES (ARŞİMET) (M.Ö. 287-212) Grek kökenli bir aileden gelen Archimedes, Sicilya'nın Siraküz kentinde doğdu. Ba...

Buluşlar Ve İcadlar

Balonun İcadı

Sonradan çok geliştirilen kontrolü daha doğrusu belirli yönlerde güdümü mümkün olan tipleri ya...

Fotoğraf Makinasının İcadı...

Fotoğraf makinesinin tarihçesi Fotoğrafçılığın başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemektedir....

Lazerin İcadı

Bir tüpün bir ucuna tam sırlı ve yansıtıcı bir ayna , diğer ucuna da yarı sırlı ve kısmen yansıtıcı bir ayna konur. Bu t...

Bu Nedir?

Gravimetri Nedir

GRAVİMETRİ Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına day...

Abiyotik Faktör

Abiyotik faktör:Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörler...

Absorblama

Absorblama:Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması ...

Arama


Editörlerimiz

Deney Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım Bu deneyin amacı sürtme yoluyla bir yapay...

Isınan Hava Yükselir

Isınan Hava Yükselir

Isınan hava yükselir Bu deneyin amacı ısınan havanın özküt...

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Tasırırmı Bu deneyde bardak içerisinde bir buz erittiğimizde bardaktan su taşıp...

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi Bu Deney Işığın farklı ortamlarda kırılması...

Elektromıknatıs Deneyi

Elektromıknatıs Deneyi

Balondan roket yapalım deneyi Bu deneyde bir çivin nasıl mık...