Buradasınız: Anasayfa10. Sınıf Fizik Konuları Elektrik Devresi

İletken Telde Elektronların Hareketi
 
Basit elektrik devrelerin çalışması için pil ya da üreteçlere ihtiyaç vardır. Basit bir elektrik devresinde kablo içerisinde pilin (+) kutbundan (-) kutbuna doğru elektrik alanı oluşur. Elektrik alanı içinde  -q yüklü elektronlara kuvvet uygulanır. Bu kuvvet F=q.E bağıntısı ile bulunur. Elektronlar pilin (-) kutbundan (+) kutbuna doğru titreşim yaparak hareket eder. Elektronların bu hareketi akım şiddetini oluşturur.

bilesikkap1Elektron hareketini , su seviyeleri farklı bileşik kaplardaki suyun hareketine benzetebiliriz.Bu  olayda suyu harekete geçiren seviye farkı yani basınç farkıdır.Bu basınç farkını potansiyel farkına ,su molekülleri ise elektronlara benzetebiliriz .

Fakat su molekülleri ile elektronların hareketi birebir  benzemeyebilir.

 

 

 

 

 

AKIM ŞİDDETİ

 Cisimlerin elektrik yükü ile yüklenmesi elektron alış verişi gerçekleşir.  Elektronlar yüklü parçacıklar olduğuna göre, elektron hareketi yük hareketi demektir. İletken bir telin bir kesitinden geçen yükün miktarı akım şiddetinin bir ölçüsü olarak  kabul edilebilir.

yukgecisi

 Buna göre ,iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen toplam yük miktarına akım şiddeti denir. Akım şiddeti i sembolü  ile gösterilir. 

akimformulu İ: Akım      q: Yük     t: Zaman

 

Akım şiddetinin yönü (-) yönü (+)kutba gelen elektronların hareketine zıt yöndedir. Yani üretecin (+)kutbundan (-) kutbuna yöneliktir.

ampermetreAkım şiddeti ampermetre ile ölçülür. Ampermetre,akım şiddeti ölçülecek devre elemanı ile seri bağlıdır.

akiminyonuElektron akışı iki kürenin potansiyelleri eşitleninceye kadar devam eder. Demek ki yük akışı potansiyel farkından dolayı olmaktır. Potansiyel farkı olmadığı zaman yük akışı da olmaz.

 

Bir pilin uçları (kutupları) arasına bir lamba bağlanıp anahtar kapatıldığında lambanın ışık verdiği gözlenir. Lambanın ışık vermesi üzerinden bir elektrik yükü geçtiğini gösterir. Bu yük akışının olabilmesi için üreteç veya pile ihtiyaç vardır.

POTANSİYEL FARKI

Üzerinden akım geçen bir iletkenin iki uç noktasının potansiyelleri eşit değildir. Potansiyel farkı, iki noktanın farkı potansiyellerin farkı demektir. Üreteçlerin (+)ve (-)kutuplarının potansiyelleri farkıdır. Dolayısıyla üreteçlerin iki ucu arasında bir potansiyel farkı vardır. Bupotansiyel farkına gerilim de denir.

 

voltmetreninbalanisiÜretecin pozitif kutbu yüksek potansiyel, negatif kutbu ise alçak potansiyeldir.Akım yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru akar.Bu akışı,yükseklik farkından dolayı akan suyun akışına benzetmiştik.Potansiyel farkı birimi volt tur.

 

 

Ampermetre ve voltmetrenin devreye bağlanışı

 

voltmetrePotansiyel farkı voltmetre denilen aletle ölçülür. Voltmetre şekildeki gibi devreye paralel olarak bağlanır.Voltmetre bağlandığında iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkının doğru ölçebilmesi için üzerinden akım geçmemelidir.Bunun için voltmetrenin iç direnci çok çok büyük olmalıdır.

 

avometre Avometre:  Bir devrede akım, potansiyel ve direnci ölçen alete denir.

 

 

 

OHM YASASI:

Ohm kanunu, akım şiddeti, direnç ve potansiyel farkı üçlüsü arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.

Bu sabit değer iletkenin direncine eşittir.Direnç R, potansiyel farkı V,akım şiddeti ile gösterildiğine göre,

   V=I.R olarak yazılır.

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bilim Adamları

Luis Victor Broglie

Luis Victor Broglie (1892 -1987) Broglie bi...

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845-10 Şubat 1923) Hayatı ve Akademik Kariyeri Prusya'nın Lennep şehrinde (bugün R...

Georg Simon Ohm

16 mart 1787 de Earlangen Bavaira da doğan bir alman fizikçidir.Bir çilingirin oğlu olan Alman fizikçi George Simon Ohm...

Buluşlar Ve İcadlar

Lokomotifin İcadı

Lokomotifi ilk düşünen, daha doğrusu ilk gerçekleştiren Trevithick oldu. 1801′de inşa ettiği ve kendinden öncekilerden d...

Telefonun İcadı

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları, kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmet...

Balonun İcadı

Sonradan çok geliştirilen kontrolü daha doğrusu belirli yönlerde güdümü mümkün olan tipleri ya...

Bu Nedir?

Gravimetri Nedir

GRAVİMETRİ Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına day...

Abiyotik Faktör

Abiyotik faktör:Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörler...

Absorblama

Absorblama:Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması ...

Arama


Editörlerimiz

Deney Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım Bu deneyin amacı sürtme yoluyla bir yapay...

Isınan Hava Yükselir

Isınan Hava Yükselir

Isınan hava yükselir Bu deneyin amacı ısınan havanın özküt...

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Tasırırmı Bu deneyde bardak içerisinde bir buz erittiğimizde bardaktan su taşıp...

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi Bu Deney Işığın farklı ortamlarda kırılması...

Elektromıknatıs Deneyi

Elektromıknatıs Deneyi

Balondan roket yapalım deneyi Bu deneyde bir çivin nasıl mık...