Buradasınız: Anasayfa9. Sınıf Fizik KonularıBilimsel Çalışma Yöntemleri

 

  

 

 

 

Bilim insanları çalışmalarını yaparken bir yol izlerler.

bilimsel-calisma-yontemiGözlem ve Deney
Bir bilimsel çalışmada sırasıyla şu yollar izlenir:

1. Problemi belirlenmek
2. Gözlem yaparak veri toplamak
3. Verilere dayanarak hipotez kurmak
4. Deneylerle hipotezi sınamak
5. Gözlem ve deney verilerine göre sonuca varmak Gözlem yapılarak elde edilen veriler, değerlendirilerek hipotez oluşturulur. Hipotez, problemlere getirilen geçici bir çözümdür. Şimdi bu basamaklar üzerinde duralım:

 

1. Problemi Belirlemek

öncelikle hangi soruya cevap araştırıldığı belirlenmelidir. Güneş ışıkları dünyaya nasıl ulaşır? Işık nasıl yayılır? Ses dalgaları hava sıcaklığından etkilenir mi? Hava sürtünmesinin hareketli cisimler üzerindeki etkileri nelerdir? Gibi gözlem yapılacak hedef ve alan belirlenerek bir sonraki basamağa geçilmelidir.

2- Gözlem yaparak veri toplamak.

Bir olay üzerinde yapılan bilimsel çalışmada “gözlem” ve “deney” önemli basamaklardır. Fizik, araştırdığı tüm doğa olaylarında ve ortaya koyduğu tüm kanunlarda bu iki basamağı hassasiyetle kullanmıştır. Nicel gözlem ve nitel gözlem olmak üzere iki gözlem türü vardır.

Nitel Gözlem

Duyu organlarıyla yapılan gözlemlerdir. ‘’İstanbul’da sonbahar aylarında hava sıcaklığı genelde düşüktür.

Nicel Gözlem

Duyu organları ve ölçü aletleriyle yapılan gözlemlerdir. ‘’ İstanbulda 2006 yılının sonbahar aylarında ortalama hava sıcaklığı 14C derece ölçülmüştür. ‘’ Verilen açıklama ve örneklerden anlaşılacağı gibi nicel gözlem nitel gözleme göre çok daha kesin ve objektiftir. Fakat her zaman ölçmeye dayanan nicel gözlem yapılamaya bilir. Örneğin yıldızlarla ilgili yapılan gözlem sadece yıldızdan bize ulaşan ışığın incelenmesi ile sınırlı kalır. Her hangi bir yıldıza ulaşarak gözlem yapmamız henüz mümkün değildir.

3.Verilere Dayanarak Hipotez Kurmak.

Yapılan araştırma ve gözlemler sonucunda elde edilen bilgilerin yardımı ile hipotez kurulur. Hipotez probleme konulan geçici çözümdür ve henüz doğruluğu kesinleşmemiştir. Hipotez denenmeye açık başkası tarafından aksi ispatlanıyorsa hemen vazgeçilebilir olmalıdır.

4.Deneylerle Hipotezi Sınamak.

Hipotezin kontrollü deneylerle ispatlanması gerekir. Hipotezdeki her değişken tek tek denenerek elde edilen bilgiler düzenlenmeli tablolar oluşturulmalı ve gerekli grafikler çıkarılarak analiz edilmelidir. Deney sonuçlarına göre hipotezin doğru olmadığı anlaşılırsa 2. Basamağa geri dönülerek yeni bir hipotez kurulmalıdır.

5. Gözlem Ve Deney Verilerine Göre Sonuca Varmak.

Doğruluğu ispatlandığında hipotezin sonuç raporu yayınlanarak ilgili herkese duyurulur. Bir doğa olayının veya bir problemin çözümlenme süreci bu şekilde gerçekleşir. Kontrollü deneyler sonucunda hipotez doğrulanırsa sonuçlar bilimsel gerçek olarak kabul edilir. Gerçek herkes tarafından kabul edilen bilgilere denir. Gerçek benzer olayların tümü için genellenebiliyorsa kanun olur.
Kontrollü deneyler sonunda hipotez ispatlanamaz ancak yeni gerçek ile desteklenirse teori olarak adlandırılır. Rölativite teorisi örnek olarak verilebilir.

  

  

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bilim Adamları

Luis Victor Broglie

Luis Victor Broglie (1892 -1987) Broglie bi...

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845-10 Şubat 1923) Hayatı ve Akademik Kariyeri Prusya'nın Lennep şehrinde (bugün R...

Georg Simon Ohm

16 mart 1787 de Earlangen Bavaira da doğan bir alman fizikçidir.Bir çilingirin oğlu olan Alman fizikçi George Simon Ohm...

Buluşlar Ve İcadlar

Lokomotifin İcadı

Lokomotifi ilk düşünen, daha doğrusu ilk gerçekleştiren Trevithick oldu. 1801′de inşa ettiği ve kendinden öncekilerden d...

Telefonun İcadı

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları, kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmet...

Balonun İcadı

Sonradan çok geliştirilen kontrolü daha doğrusu belirli yönlerde güdümü mümkün olan tipleri ya...

Bu Nedir?

Gravimetri Nedir

GRAVİMETRİ Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına day...

Abiyotik Faktör

Abiyotik faktör:Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörler...

Absorblama

Absorblama:Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması ...

Arama


Editörlerimiz

Deney Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım Bu deneyin amacı sürtme yoluyla bir yapay...

Isınan Hava Yükselir

Isınan Hava Yükselir

Isınan hava yükselir Bu deneyin amacı ısınan havanın özküt...

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Tasırırmı Bu deneyde bardak içerisinde bir buz erittiğimizde bardaktan su taşıp...

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi Bu Deney Işığın farklı ortamlarda kırılması...

Elektromıknatıs Deneyi

Elektromıknatıs Deneyi

Balondan roket yapalım deneyi Bu deneyde bir çivin nasıl mık...