Buradasınız: Anasayfa9. Sınıf Fizik KonularıFizik Bilimine Giriş

Fizik Bilimine Giriş

Binlerce yıl öncesinde insanlar yağmurun yağması, şimşek çakması, kar yağması gibi olayları tanrının onlara kızgınlığı olarak değerlendirmişlerdir. Aynı olayların belli zamanlarda tekrarlaması bu olayların tanrının kızması değil doğa olayları olarak düşünmeye başlamışlar ve nedenlerini merak etmeye başlamışlardır. Bilimin ortaya çıkması bu sayede gerçekleşmiştir. 

Bilim sadece bilinen gerçekler değil bilinmeyeni araştırma sürecidir. Bilim bir soruyla veya bir merakla başlar ve bu sorunun cevabını arayan bir takım süreçle devam eder. Günümüzde bilim iki ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar canlı varlıkları inceleyen bilim dalları ve cansız varlıkları inceleyen bilim dallarıdır. Biyoloji, zooloji ve botanik gibi bilim dalları insan, hayvan ve bitkileri inceler. Fizik Kimya Astronomi gibi  bilim dalarlıda cansız varlıkları inceler.

 


Fizik: Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Isı, ışık, hareket, enerji gibi konular fiziğin konusu içerisine girer. Fiziğin uğraş alanı çok geniştir ve ilgilendiği alanlar bulunan yenilikler hayatımızı kolaylaştırmıştır. Evlerimizde kullandığımız bir çok elektrikli aletin, haberleşmede, ulaşımda, iletişimde ve tıpta kullanılan bir çok aletin yapımında fizik kurallarından yararlanılmıştır.

 

Fiziğin Alt Alanları

Fizik bilimi, üzerinde yaşadığımız Dünyayı ve içinde bulunduğumuz evreni keşfetmeye çevremizdeki madde, hareket, kuvvet, enerji, ısı, ışık, ses gibi sürekli iç içe olduğumuz olgu ve olayları incelemekle başlar. Bu nedenle fizikle ilgili çalışmalar tarihi gelişim sürecinde geleneksel olarak mekanik, elektrik, manyetizma, optik, termodinamik gibi alanlara ayrılmıştır. 1900’lü yılların başlarından itibaren de atom fiziği, nükleer fizik ve katıhal fiziği alanlarında çalışmalar başlamıştır. Günümüzde her ne kadar fiziğin alt alanları sanki ayrı birer bilim dalıymış gibi kendi sahalarında derinleştikçe derinleşmiş olsalar da bunlardan herhangi birinde elde edilen yeni bir bilgi diğerlerinde de kullanılabilmektedir.

1 Mekanik

 

Kuvvet ve hareket ile bunlar arasındaki enerji ilişkilerini inceler. Dalgaların oluşmasından makinelerin çalışma prensiplerine kadar çok geniş bir uğraş alanı vardır.

 

 

 

 

 

2, Elektrik

Maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükleri ile bunların neden olduğu elektrik alan ve elektriksel kuvvetleri konu edinir. Yıldırımlardan elektrikli ev aletlerine kadar çok geniş bir uygulama alanı vardır.

 

 


3 Manyetizma
Temelde elektrik yüklerinin hareketi ile oluşan manyetik alanları ve manyetik kuvvetleri konu edinir

Yön bulmaktan, tıpta kullanılan manyetik rezonans uygulamalarına kadar bir çok alanda manyetizmadan yararlanılır.


4 Optik
Işığın davranışı ile aydınlanma,  gölge oluşumu,  yansıma ve kırılma gibi ışık olaylarını inceler. Gözün görmesinden renklerin oluşumuna kadar bir
çok olay optiğin uğraş alanına girer.

5. Termodinamik
Temelde ısı olaylarını ve enerjinin ısı ile ilgili kısmını inceler. Suyun kaynamasından buzulların erimesi- ne kadar ısı ile ilgili konularla ilgilenir.

 

 

 

 

6. Atom Fiziği
Fiziğin, maddeyi oluşturan  atomları, atomların yapısını ve özelliklerini, atomların birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bir dalıdır. Mikroskobik
fizik alanındaki  gelişmeler günümüzde bilim alanında bir devrim niteliği taşıyan nanoteknolojiye ulaşılmasını sağlamıştır.

 

 

 

 

7. Nükleer Fizik

Atom çekirdeğini inceleyen fizik dalıdır. Her ne kadar atom bombası gibi zararlı uygulamaları geliştirmiş olsa da radyasyondan korunma yollarını öğretir ve günümüzde enerji üretiminde vazgeçilmez bir yeri vardır.


8- Katıhal Fiziği


Yapılarında gözlenen simetri daha  kolay incelenebilme ortamı oluşturduğu için özelliğe sahip olan maddeleri inceleyen fizik dalıdır. Elektroniğin teorisini oluşturur.

 

  

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bilim Adamları

Luis Victor Broglie

Luis Victor Broglie (1892 -1987) Broglie bi...

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845-10 Şubat 1923) Hayatı ve Akademik Kariyeri Prusya'nın Lennep şehrinde (bugün R...

Richard Philip Feyman

Richard Philip Feynman (1918 – 1988) 20.yy. fizikçi filozofu. Fizikçilerin fizikçisi. Çok parlak bir deha. Kendi ke...

Buluşlar Ve İcadlar

Lokomotifin İcadı

Lokomotifi ilk düşünen, daha doğrusu ilk gerçekleştiren Trevithick oldu. 1801′de inşa ettiği ve kendinden öncekilerden d...

Telefonun İcadı

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları, kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmet...

Balonun İcadı

Sonradan çok geliştirilen kontrolü daha doğrusu belirli yönlerde güdümü mümkün olan tipleri ya...

Bu Nedir?

Gravimetri Nedir

GRAVİMETRİ Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına day...

Abiyotik Faktör

Abiyotik faktör:Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörler...

Absorblama

Absorblama:Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması ...

Arama


Editörlerimiz

Deney Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım Bu deneyin amacı sürtme yoluyla bir yapay...

Isınan Hava Yükselir

Isınan Hava Yükselir

Isınan hava yükselir Bu deneyin amacı ısınan havanın özküt...

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Tasırırmı Bu deneyde bardak içerisinde bir buz erittiğimizde bardaktan su taşıp...

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi Bu Deney Işığın farklı ortamlarda kırılması...

Elektromıknatıs Deneyi

Elektromıknatıs Deneyi

Balondan roket yapalım deneyi Bu deneyde bir çivin nasıl mık...