Buradasınız: Anasayfa8. Sınıf Fen KonularıKimyasal Tepkimeler

 

Kimyasal Tepkimeler: Fiziksel değişimlerde maddenin dış görünüşü değişirken kimyasal değişimlerde maddenin içyapısı ve dış yapısı görünüşü değişir.

kuflu-ekmekBir kâğıt parçasını yırtarsak dış görünüşü değişir ama kağıtlığından bir şey kaybetmez. Oysa kâğıdı yaktığımızda CO2 ve kül denilen yeni maddeler ortaya çıkar. Bu durumda kâğıdın yırtılması fiziksel değişime, yakılması kimyasal değişime örnektir.

Bir ekmeği dilimlediğimizde dış görünümü değişir ama içyapısı değişmez. Yani fiziksel değişim geçirmiştir. Ekmeği nemli ortamda birkaç gün tuttuğumuzda küflenir ve kimyasal değişim geçirir. Örneklerde olduğu gibi kimyasal değişimin olduğu yerde fiziksel değişim de vardır. 

Fiziksel değişimlerde maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki mesafe değişmektedir, hâlbuki kimyasal değişimlerde maddeler arsı bağlar kırılıp yerine başka maddelerle bağlar oluşmaktadır.

Hidrojen ve oksijen gaz halindedir. Bu maddelerin oluştuğu su sıvı haldedir.

 

su-denklemi

Hidrojen gazı yanıcı bir madde, oksijen gazı yakıcı bir maddedir. Bu maddelerin oluşturduğu H2O söndürücü bir maddedir. Madde kimyasal değişim geçirdiği için özellikleri değişmiştir.

Kimyasal tepkimelerde maddelerin atom sayısı ve cinsi değişmez. Bunun için toplam kütlede değişmez.

su-denklemi1

Yukarıdaki denklemde tepkimeye giren hidrojen sayısı 4, oksijen sayısı 2 dir. oluşan su içerisindeki hidrojenlerin sayısı 4, oksijen sayısı 2dir.

Kimyasal tepkimelerde atomların toplam proton, nötron ve elektron sayısı değişmez.

Kimyasal tepkimelerde;

Atom sayısı

Atom türü

Toplam kütle

Toplam elektron sayısı

Toplam proton sayısı

Toplam nötron sayısı korunur.

Kimyasal tepkimelerde maddeyi oluşturan en küçük birimler kullanılır.

 Kimyasal Tepkimlerin Denkleştirilmesi: Bir kimyasal tepkimede,tepkimeye giren atom sayısı tepkimeden çıkan atom sayısına eşit değilse tepkimedeki sembol ve formullerin önüne uygun katsayılar yazılarak atom sayıları eşitlenir.

Bu eşitleme yapılırken;

Metal

Ametal

Hidrojen atomu

Oksijen atomu    sıralamasına  dikkat edilir.

tepkime-denklestirme

Yukarıdaki 1 nolu denklemin denkleştirilmiş hali 2 nolu denklemdir.

Denkleştirme mümkün olduğu kadar tamsayılarla yapılır. Eğer kesirli sayı kullanılma durumu ortaya çıkmışsa kesirli sayılar sadece elementel moleküllerin başına yazılabilir.

yanma-tepkimesiYanma Tepkimeleri: Maddelerin oksijen gazı ile tepkimeye girmesiyle oluşan kimyasal tepkimelere yanma tepkimeleri denir.

Yanma tepkimeleri sayesinde pek çok olay gerçekleşir. Kömür oksijenle yandığında ısınırız, mutfak tüpündeki bütan gazı oksijenle yandığında yemeklerimizi pişirebiliriz, benzin oksijenle yandığında arabamızı hareket ettirebiliriz. Havai fişek gösterilerinde o renkli gösteri barutun yanması sonucu gerçekleşir.

yanma-tepkimesi1

Karbon atomu oksijenle yanarak karbondioksiotgazını oluşturur. Ayrıca Suyun oluşumuda bir yanma tepkimesidir. Hidrojen Oksijen ile yanarak suyu oluşturur.

Yanma tepkimelerinde ısı açığa çıkar. Bazı yanmalarda ısı ile birlikte ışık oluşumuda gözlenir ancak bazı yanmalarda ışık oluşmaz.

Kömürün yanma tepkimesinde ısı ve ışık birlikte oluşur. Ancak demirin yanma tepkimesinde sadece ısı oluşur.

Kömür + Oksijen ----------------> Yanan kömür

Demir + Kömür    ---------------->  Paslı demir

Besinlerin vücudumuzda enerjiye dönüştürülmesi de oksijenle tepkimesi sonucu oluşur. Besinler, oksijenle tepkime verdiğinde vücut enerjimiz elde edilir ancak bu tepkimede ışık açığa çıkmaz.

orman-yanginiYangınlar: Yanma olayının olması için oksijen gazının bulunması gerektiğini biliyoruz. Yangının oluşabilmesi için sadece oksijen gazı yetmez.

Yanma olayı için;

Yanacak madde

Tutuşma sıcaklığı

Oksijen gazı gereklidir.

Oksijensiz yanma olmaz, ama yanacak maddenin tutuşabilmesi içinde uygun enerji gerekir. Örneğin bir kömür kibrit alevi ile yanmaz. Kömürü yakabilmek için, önce kibritle çıra yakılır çıra ile odun yakılır, odunun enerjisi ile de kömür yakılır.

yangin-sondurmeYangının söndürülebilmesi içinde yangın için gerekli faktörlerden birinin veya bir kaçının ortadan kaldırması gerekir. Mesela, yangınlarda ateşin üzerine kum atılarak hava ile teması kesilir, köpük ile hem soğutma sağlanır hem de hava ile temas kesilir, orman yangınlarında yangın dağılmasın diye ateş etrafındaki ağaçlar kesilir.

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bilim Adamları

Luis Victor Broglie

Luis Victor Broglie (1892 -1987) Broglie bi...

Georg Simon Ohm

16 mart 1787 de Earlangen Bavaira da doğan bir alman fizikçidir.Bir çilingirin oğlu olan Alman fizikçi George Simon Ohm...

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845-10 Şubat 1923) Hayatı ve Akademik Kariyeri Prusya'nın Lennep şehrinde (bugün R...

Buluşlar Ve İcadlar

Lokomotifin İcadı

Lokomotifi ilk düşünen, daha doğrusu ilk gerçekleştiren Trevithick oldu. 1801′de inşa ettiği ve kendinden öncekilerden d...

Telefonun İcadı

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları, kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmet...

Balonun İcadı

Sonradan çok geliştirilen kontrolü daha doğrusu belirli yönlerde güdümü mümkün olan tipleri ya...

Bu Nedir?

Gravimetri Nedir

GRAVİMETRİ Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına day...

Abiyotik Faktör

Abiyotik faktör:Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörler...

Absorblama

Absorblama:Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması ...

Arama


Editörlerimiz

Deney Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım Bu deneyin amacı sürtme yoluyla bir yapay...

Isınan Hava Yükselir

Isınan Hava Yükselir

Isınan hava yükselir Bu deneyin amacı ısınan havanın özküt...

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Tasırırmı Bu deneyde bardak içerisinde bir buz erittiğimizde bardaktan su taşıp...

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi Bu Deney Işığın farklı ortamlarda kırılması...

Balondan Roket Yapalım

Balondan Roket Yapalım

Balondan roket yapalım deneyi Bu deney okul öncesi öğrenc...