Buradasınız: Anasayfa7. Sınıf Fen KonularıÇevre Sorunları ve Etkileri

 İnsanların kirli elleri karışmasa belki de asırlar boyu hiçbir ekosistem kirlenmeyecek ve bozulmayacaktır.  Doğrusu çevremiz adına yapamadıklarımız veya yanlış yaptıklarımız ekosistemlerin küçülmesine, türlerin çeşitliliğinin azalmasına sebep olmaktadır. Balta girmemiş ormanlardaki doğal zenginlikler maalesef insan girince hızlı yok olmaktadır. En sona doğal hayatı korumak için tedbirler almak kalmaktadır.

   Şimdi sırası ile dünyamızı tehdit eden çevre sorunlarını inceleyelim.

havakirHava Kirliliği

   Kalitesiz yakıt kullanılması sonucu ve araba egzozlarından çıkan atıklar kirlenmenin en önemli sebeplerindendir. Kirli hava temel olarak duman ve sisten meydana gelir. Sis, su moleküllerin havada asılı halidir. Su molekülleri, dumanları tutarak atmosferin yüksek kesimlerine, dumanın çıkmasını engeller. Canlılar bu kirli havayı solumak zorunda kalırlar.

Asit Yağmurları

   Asit yağmurları fabrika bacalarından ve egzozlardan çıkan Co2, So2 ve No2 gazları sonucu oluşur. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşerek sülfürik asit, nitrik asit ve karbonik asite dönüşür. Bu asitler yağmurla yere indiğinde canlılar ve çevre için felakete neden olur.

seraetkisiSera Etkisi

  Sera etkisinin temel sebebi havadaki karbondioksit miktarının artmasıdır.

  Güneşten gelen ışınlar dünyayı ısıtır. Dünyamız gelen ışınların yansımasını sağlar. Havadaki karbondioksit fazla olduğunda yansıyan ışını tutar. Aslında bu olay normal düzeyde iken çok yararlıdır. Karbondioksitin aşırı artması ışın tutmaya neden olur. Bu durum dünyanın bir sera gibi ısınmasına neden olur. Bu olaya Sera Etkisi denir.

  Sera etkisinin artması sonucu dünyanın ortalama sıcaklığı artmakta, bunun sonucunda da Küresel Isınma dediğimiz durum ortaya çıkmaktadır. Küresel ısınma dolayısıyla buzullar erimeye başlar ve okyanuslardaki su seviyeleri yükselir.

Buzullarda yaşayan canlı türlerinin nesli tehlike altına girer. İklimsel değişmeler sonucu bazı türler aşırı çoğalırken, bazıları hiç çoğalamaz. Dolayısıyla doğal dengede pek çok bozukluk gerçekleşir.

Atmosferde bulunan ozon tabakası güneşten gelen mor ötesi zararlı filtre eder ve canlıları korur. Klor, flor ve karbon içeren bileşikler ise ozon tabakasını zedeler.

Su Kirliliği

Su canlıların temel gereksinimlerindendir. İçme sularımızın temiz olması sağlığımız açısından oldukça önemlidir.

Akarsu ve göl kenarlarında kurulmuş fabrikaların artıkları maalesef sularımızı kirletmektedir. Su kirlenmesi su ekosisteminin bozulmasına canlı türlerinin azalmasına ve insanların sağlıklarını yitirmelerine sebep olmaktadır.

Marmara Denizi, İzmir ve İzmir Körfezi, Haliç ve Porsuk çayı endüstriyel kirlenmeden en fazla etkilenen  doğal zenginliklerimizdendir.

toprakkirToprak Kirliliği

Toprakta kirlilikten nasibini almıştır. İnsan kaynaklı atıklar, bazı kimyasallar ve sanayi atıkları toprak kirliliğine sebep olmaktadır. Böcek öldürücü ilaçlar, ağır metaller içerir. Bu ilaçların atıklarının besinlere geçmesi durumunda  hayvanlar ve insanlar zehirlenmektedir.

Orman yangınları, kaçak yapılaşma ve arazi açmak için ağaçların kesilmesi ormanları tahrip etmektedir. Ormanların azalması hem içinde yaşayan canlıların azalmasına hem de hava kirliliğin artmasına sebep olmaktadır.

Toprakta suni gübre kullanılması, toprak kalitesini azaltır ve toprağın erozyona uğramasını kolaylaştırır.

Çevreyi Kurtaralım

Artık herkes biliyor; sömürülen doğanın düzeni hızla bozuluyor. Bu bozulmaya, elbette ki insanların bencillikleri neden oluyor. Özellikle günümüzde insanlık  ne yaptığını bilmiyor; teknolojik gelişmeler uğruna adeta doğayı feda ediyor. Doğal çevrenin gözle görünen ve görülmeyen kirlilik derecesi hızla artıyor. Bu artışa rağmen; toprak, su be havanın kirlenmesini önlemek için hiçbir radikal önlem alınamıyor. İncelenen ve delinen ozon tabakasının yeniden eski duruma getirilmesi yönünde ileri teknikler geliştirilemiyor. Aynı şekilde sera etkisinin yok edilmesi yönünde de hiçbir çaba gösterilemiyor.

Oysa önlemlerin kısa sürede alınması gerekiyor. Çünkü belirtilen bürün sorunlar için kısa sürede önlemler alınmazsa, insanlık ve diğer canlılar için kötü son kaçınılmaz görünüyor.

Dünya atmosferine dengeyi bozarcasına hızlı verilen karbondioksit ve ısı enerjisi, öteki atıklar ve artıklarla birlikte doğanın düzenini alt üst ediyor.

Bulgulara göre; her yıl insan, hayvan ve toprak mikroorganizmaların solunumları sonucunda 92 milyar ton; bitkilerin solunumuyla da 37 milyar ton karbondioksit atmosfere karışıyor. Bir yılda toplam atmosfere 147 milyar ton karbondioksit karışıyor. Bu miktar günden güne artmaktadır.

Sonuçta dünyayı yeniden yaşanır bir hale getirmek için yeşil örtü alanlara ağaçlar dikilmelidir. Konuya yeni bir ideoloji ile yaklaşılmalı ve 21.YY doğayı yeniden kazanma çağı olarak ilan edilmelidir. Ayrıca yeşil bitkilerin bünyelerinde sakladıkları tüm sırları bulgulayıp, bunları gerçek boyutlarıyla insanlığın emrine sunabilecek araştırma ve geliştirme merkezi tez elden kurulmalıdır.

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bilim Adamları

Luis Victor Broglie

Luis Victor Broglie (1892 -1987) Broglie bi...

Georg Simon Ohm

16 mart 1787 de Earlangen Bavaira da doğan bir alman fizikçidir.Bir çilingirin oğlu olan Alman fizikçi George Simon Ohm...

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845-10 Şubat 1923) Hayatı ve Akademik Kariyeri Prusya'nın Lennep şehrinde (bugün R...

Buluşlar Ve İcadlar

Lokomotifin İcadı

Lokomotifi ilk düşünen, daha doğrusu ilk gerçekleştiren Trevithick oldu. 1801′de inşa ettiği ve kendinden öncekilerden d...

Telefonun İcadı

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları, kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmet...

Balonun İcadı

Sonradan çok geliştirilen kontrolü daha doğrusu belirli yönlerde güdümü mümkün olan tipleri ya...

Bu Nedir?

Gravimetri Nedir

GRAVİMETRİ Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına day...

Abiyotik Faktör

Abiyotik faktör:Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörler...

Absorblama

Absorblama:Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması ...

Arama


Editörlerimiz

Deney Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım Bu deneyin amacı sürtme yoluyla bir yapay...

Isınan Hava Yükselir

Isınan Hava Yükselir

Isınan hava yükselir Bu deneyin amacı ısınan havanın özküt...

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Tasırırmı Bu deneyde bardak içerisinde bir buz erittiğimizde bardaktan su taşıp...

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi Bu Deney Işığın farklı ortamlarda kırılması...

Balondan Roket Yapalım

Balondan Roket Yapalım

Balondan roket yapalım deneyi Bu deney okul öncesi öğrenc...