Buradasınız: Anasayfa5. Sınıf Fen konularıBitkilerin Sınıflandırılması
 

CANLILAR NASIL SINIFLANIR?

Yakın çevremizde ve yeryüzünün diğer kısımlarında birbirinde farklı kısımlarında birbirinden farklı pek çok canlı yaşar bu canlılar bitki, hayvan ya da daha farklı türler olabilir.  Doğada milyonlarca farklı çeşitte canlı yaşar. Bu canlılar yaşadıkları yerlere göre farklı özellikler taşır. Canlıların çeşitliliğinin çok fazla olması ve canlıların farklı özelliklere sahip olması sebeple bilim insanları canlıları belirli guruplar altında sınıflandırılır. Canlıların belirli özelliklerine göre gruplandırmak onların incelenmesini kolaylaştırır. Canlıların sınıflandırılması onların benzer ve farklı özellikleri göz önünde bulundurularak yapılır. Canlıların dış görünüşleri ve içyapıları incelenmiştir. Birbirine benzer özellik gösteren canlılar aynı gurup altında toplanmıştır.    Bilim insanları canlıları; bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobikler canlılar olarak sınıflandırmışlardır.

 

BİTKİLERİ SINIFLANDIRALIM

Bitkiler yeryüzündeki bütün canlılar için önemli bir canlı gurubudur. Bitkiler besin ve oksijen üretir. Dolayısıyla insanlar ve hayvanların önemli bir besin ve oksijen kaynağıdır. Bitkiler hemen hemen Dünya'nın her her yanına yayılmıştır. Değişik ortamlarda yaşayan bitkiler birbirinden farklı yapı ve özelliklere sahiptir. Ülkemizin farklı kesimlerinde bile farklı bitkiler bulunur. Bitkiler sınıflandırılırken kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi kısımlarına bakılır. Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere iki guruba ayrılır. Çiçeksiz bitkiler bataklıklarda, nemli topraklarda, ağaç kabuklarında yaşar.

ÇİÇEKSİZ BİTKİLER:

 

 

EĞRELTİ OTLARI: yağışlı bölgelerde ormanlık alanlarda ağaç diplerinde yaşar. Eğrelti otlarında kök ve yaprak gibi yapılar bulunur.

 

 

 

 

Kara yosunu

 

KARAYOSUNLARI; ağaçların  kuzeye bakan kısımları ve nemli kayalarda yaşar. Kök ve yaprakları yoktur. Ancak köke ve yaprağa benzeyen yapıları vardır. Atkuyruğu, kibrit otu ve ciğer otları; çiçeksiz bitkilere örnek olarak verilebilecek diğer bitkilerdir. Eğrelti otları ve atkuyrukları milyonlarca yıl önce kömür yataklarının oluşmasını sağlar. 

at kuyruğu ciğerotu kibrit otu

 

 

 

ÇİÇEKLİ BİTKİLER:Çevremizde pek çok çiçekli bitki vardır. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımlarından oluşur. Çiçekli bitkilerde çiçeği meydana getiren kısımların kendine özgü yapı ve görevi vardır.

KÖK; Toprağın altında kalan kısımdır. Değişik şekillerde olabilir bitkinin tutulmasını sağlar.Bazı bitkilerde besinin depo edilmesinde kullanılır. Toprak su ve suda çözünmüş maddelerin alınmasını sağlar. Turp havuç gibi bitkilerin kökü besin olarak kullanılır.

GÖVDE; Bezelye, buğday ve mısır gibi bazı bitkilerin gövdeleri yeşil yumuşak ve otsudur. Çam, kavak ve meşe gibi bazı bitkilerin gövdesi sert kahverengi ve otsudur. Patates gövdesinde besin depo edilen ve gövdesi yenen bir bitkidir.  Gövde suyu kökten yapraklara taşır. Dik durmasını sağlar. Çiçeği ve meyveyi tutar.

YAPRAK; genellilikle yeşil renklidir. Yapraklar farklı şekillerde olabilir. Yapraklarda gerçeklesen besin ve oksijen üretimi hem bitkinin hem de diğer canlıların ihtiyacını karsılar. Yapraklar bitkilerde fotosentezin (besin üretimi) gerçekleştiği yapıdır. Bitkiler topraktan aldıkları suyla, havadan aldıkları karbondioksiti, güneş ışığını kullanarak birleştirir. Bu olay sonunda besin ve oksijen oluşur. Bitkilerde solunum yaprak arcılığıyla yapılır. Terleme, yapraklarda olur.

 

 

ÇİÇEK; Çiçek genellikle parlak kokulu ve güzel kokulu kısmıdır. Çiçek bitkinin üreme organıdır. Dolayısıyla çiçekler bitkinin çoğalmasını sağlar.  ÇİÇEĞİ OLUŞTURAN DÖRT ANA KISIMVARDIR...

1-)TAÇ YAPRAK

2-)ÇANAK YAPRAK

3 -)DİŞİ ÜREME ORGANI

4-)ERKEK ÜREME ORGANI

 

Taç yapraklar, çiçeğin parlak renkli ve güzel kokulu kısmıdır. Taç yapraklar böcekleri ve kuşları çiçeğe çeker. Bu sayede çiçek tozları taşınır.  Çanak yaprak,     çiçeğin yeşil renkli kısmıdır. Çiçeği dışarıdan çevreler. Çiçeği tomurcukken korur. Dişi üreme organı, çiçeğin tohumda oluştuğu kısımdır.  Erkek üreme organı, çiçek tozlarının üretildiği kısımdır.

 

 

 
 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bilim Adamları

Luis Victor Broglie

Luis Victor Broglie (1892 -1987) Broglie bi...

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845-10 Şubat 1923) Hayatı ve Akademik Kariyeri Prusya'nın Lennep şehrinde (bugün R...

Georg Simon Ohm

16 mart 1787 de Earlangen Bavaira da doğan bir alman fizikçidir.Bir çilingirin oğlu olan Alman fizikçi George Simon Ohm...

Buluşlar Ve İcadlar

Lokomotifin İcadı

Lokomotifi ilk düşünen, daha doğrusu ilk gerçekleştiren Trevithick oldu. 1801′de inşa ettiği ve kendinden öncekilerden d...

Telefonun İcadı

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları, kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmet...

Balonun İcadı

Sonradan çok geliştirilen kontrolü daha doğrusu belirli yönlerde güdümü mümkün olan tipleri ya...

Bu Nedir?

Gravimetri Nedir

GRAVİMETRİ Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına day...

Abiyotik Faktör

Abiyotik faktör:Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörler...

Absorblama

Absorblama:Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması ...

Arama


Editörlerimiz

Deney Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım Bu deneyin amacı sürtme yoluyla bir yapay...

Isınan Hava Yükselir

Isınan Hava Yükselir

Isınan hava yükselir Bu deneyin amacı ısınan havanın özküt...

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Tasırırmı Bu deneyde bardak içerisinde bir buz erittiğimizde bardaktan su taşıp...

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi Bu Deney Işığın farklı ortamlarda kırılması...

Balondan Roket Yapalım

Balondan Roket Yapalım

Balondan roket yapalım deneyi Bu deney okul öncesi öğrenc...