Buradasınız: Anasayfa9. Sınıf Biyoloji KonularıBitkiler Alemi
 

BİTKİLER (PLANTEA)

*Bitkisel organizmalarının çoğu kök, gövde, dal ve yapraklardan oluşur

* Doğadaki beslenme piramidinin en alt basamağını oluştururlar.Biyokütlesi en fazla canlı grubudur.

*Bitkiler çok hücreli, gelişmiş ökaryotik canlılardır.

*Genellikle yeşil renkli olan bitkiler klorofil içerirler.Fotosentez yaparak organik madde ve oksijen üretirler.

*Bitkiler çeşitlerine göre eşeyli ya da eşeysiz üreme yapabilirler.

*Hücreler  birbirine bitişiktir.Hücre zarı üzerinde selülozdan yapılmış bir hücre çeperi yer alır. Sitoplazmasında plastit ismi verilen renk maddesi taşıyan organeller vardır. Sentrozom ve lizozom organelini ise  bulundurmazlar. Kofullar özellikle yaşlı bitki hücrelerinde çok büyük olabilir.

*Bitkilerin bir sinir sistemleri yoktur. Fakat hormonları olduğundan dışarıdan gelen uyarılara cevap verebilirler. Örneğin güneşe doğru ya da yerçekimine doğru yönelebilirler.

*Bitkiler yer değiştirme hareketi yapmazlar. Durum değiştirme –irkilme- hareketi yaparlar.

*Birçoğunda iletim demetleri bulunur. İletim demetlerinden odun boruları su ve madensel tuzları taşır. Soymuk boruları ise yapraklarda üretilen organik bileşikleri bitki vücuduna dağıtır.

*Bitkilerin büyümeleri sınırsızdır.Bölünme yeteneğini kaybeden hücreler yeniden bölünmeye başlayabilir.

BİTKİ ÇEŞİTLERİ:

DAMARSIZ TOHUMLU BİTKİLER

DAMARLI TOHUMLU BİTKİLER

1-AÇIK TOHUMLULAR

2-KAPALI TOHUMLULAR

a)Tek Çenekliler

(monokotiledon)

b)Çift Çenekliler (dikotiledon)

a. DAMARSIZ TOHUMSUZ( =SPORLU) BİTKİLER

*İletim demetleri yoktur.

*Küçük yapraklıdırlar sporla ürerler.

*Karayosunları ve ciğerotları olarak iki gruba ayrılır.

     

*Küçük olduklarından madde alışverişi osmoz ve difüzyonla sağlanır. *Karayosunlarında su kaybını önleyen kütikula tabakası çok incedir. Bu nedenle daha çok nemli yerlerde yaşarlar. Duvar dipleri taş ve toprak yüzeylerinde kadife görüntüsünde bulunurlar.

*Üremeleri döl almaşıyla olur. Bu grubun en tanınmış örnekleri kara yosunları ve ciğerotlarıdır.

b. DAMARLI TOHUMSUZ( =SPORLU) BİTKİLER

*Doğada en çok bulunan bitkilerdendir. Çok küçük olanlardan ağaçsı olanlarına kadar birçok türü vardır.

*Sporla üreyen iletim demetlerine sahip bitkilerdir. Yapraklarının altında spor keseleri bulunur.

*Üremeleri döl almaşıyla gerçekleşir. Basit kök gövde ve yapraklar görülür.

*Çok yıllık toprak altı gövdeleri vardır. Eğrelti otları, at kuyruğu ve kibrit otları bu grubun üyeleridir.

b. DAMARLI TOHUMLU BİTKİLER

*Üremelerini çiçek ve tohumlarla yapan oldukça gelişmiş bitkilerdir.

*Stoma, iletim sistemi gerçek kök, gövde, yapraklar, çiçekler ve tohumlar görülür. *Erkek ve dişi organlar aynı çiçekte ya da ayrı çiçeklerde görülebilir.

**Erkek ve dişi organlar aynı çiçekteyse bunlara tam çiçek denir, hermofradittirler. Aynı bitkideki ayrı çiçeklerdeyse tek evcikli; ayrı çiçeklerde ve ayrı bitkilerdeyse çift evcikli denir.***

.

1. Açık Tohumlular (Kozalaklılar):

*Genellikle odunsu ve çok yıllık olan bu bitkilerde gerçek tohum taslağı yoktur ve tohum, kozalak yaprakçıklarının altında, açıkta gelişir.

*Çoğu iğne yapraklı olan ve her mevsim yeşil kalan çam, ladin, ardıç gibi bitkiler bulunur.

*Çenek sayısı değişkendir.

Çenek, ilk yapraklar çıkana kadar embriyonun besin ihtiyacını karşılayan tohum parçalarıdır. 

2. Kapalı Tohumlular:

* Gerçek çiçekleri olan ve tohumlarını yumurtalık denilen sonradan meyveye dönüşecek yapıların içinde oluştururlar.

*Çift döllenme görülür. Yani spermler döllenmeyle hem embriyoyu hem de besin dokusunu oluştururlar.

*Sadece odunsu değil otsu türleri de vardır. Tek yıllık türleri olduğu gibi çok yıllık türleri de vardır.

*Çiçekler değişik renklerde ve kokularda olduğundan böcekleri kendilerine çekerek özellikle tozlaşmayı kolaylaştırırlar.

Elma, armut, fasulye, lale bitkileri kapalı tohumlu bitkilerdir.

Kapalı tohumlu bitkiler çenek sayısına göre; tek çenekli(monokotil) ve çift çenekli (dikotil )olarak iki takıma ayrılırlar.

a)Tek Çenekli (monokotil) Bitkiler:

b)Çift Çenekli (dikotil) Bitkiler:

Embriyolarında tek çenek  yaprağı taşırlar

Embriyolarında iki çenek  yaprağı taşırlar

Genellikle tek yıllık otsu bitkilerdir

Tek yıllık ya da çok yıllık otsu ya da odunsu olabilir.

Gövdelerinde iletim demetleri düzensiz dağılmıştır

Gövdelerinde iletim demetleri düzenli dağılmıştır

Enine büyümeyi sağlayan kambiyum tabakası bulunmaz.

Enine büyümeyi sağlayan kambiyum tabakası bulunur.

Yaprakları paralel damarlı şerit ve ya  kılıçsıdır

Yaprakları ağ damarlı ve geniştir.

Kökleri saçaktır

Kökleri kazıktır

Yaprakları gövdeye doğrudan bağlanır.

Yaprakları gövdeye bir yaprak sapıyla  bağlanır

Çiçeklerde taç yaprak ve çanak yaprak ayrımı görülmez ve çiçek yaprakları 3 ve 3ün katlarıdır.

Çiçeklerde taç yaprak ve çanak yaprak ayrımı vardır.Çiçek yaprakları 2 ve 2nin  katlarıdır.

Örnek olarak; buğday, orkide, mısır

Örnek olarak; fasulye, nohut, bezelye gibi baklagiller,badem, elma gibi ağaçlar

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bilim Adamları

Luis Victor Broglie

Luis Victor Broglie (1892 -1987) Broglie bi...

Georg Simon Ohm

16 mart 1787 de Earlangen Bavaira da doğan bir alman fizikçidir.Bir çilingirin oğlu olan Alman fizikçi George Simon Ohm...

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845-10 Şubat 1923) Hayatı ve Akademik Kariyeri Prusya'nın Lennep şehrinde (bugün R...

Buluşlar Ve İcadlar

Lokomotifin İcadı

Lokomotifi ilk düşünen, daha doğrusu ilk gerçekleştiren Trevithick oldu. 1801′de inşa ettiği ve kendinden öncekilerden d...

Telefonun İcadı

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları, kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmet...

Balonun İcadı

Sonradan çok geliştirilen kontrolü daha doğrusu belirli yönlerde güdümü mümkün olan tipleri ya...

Bu Nedir?

Gravimetri Nedir

GRAVİMETRİ Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına day...

Abiyotik Faktör

Abiyotik faktör:Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörler...

Absorblama

Absorblama:Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması ...

Arama


Editörlerimiz

Deney Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım Bu deneyin amacı sürtme yoluyla bir yapay...

Isınan Hava Yükselir

Isınan Hava Yükselir

Isınan hava yükselir Bu deneyin amacı ısınan havanın özküt...

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Tasırırmı Bu deneyde bardak içerisinde bir buz erittiğimizde bardaktan su taşıp...

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi Bu Deney Işığın farklı ortamlarda kırılması...

Balondan Roket Yapalım

Balondan Roket Yapalım

Balondan roket yapalım deneyi Bu deney okul öncesi öğrenc...