Anasayfa / 9. Sınıf Kimya Konuları / Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

Maddeleri birbirinden ayırt etmek için, maddelerin her biri için farklı değerler alan özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir.

 Erime –Kaynama noktası

Bir maddenin sabit basınçta katı fazdan sıvı faza geçme sıcaklığına erime noktası denir

 suyun hal değişimi

 

KATI-SIVI-GAZ haline dönüşürken                     GAZ-SIVI-KATI haline dönüşürken

–Madde ısı alır                                                             Madde ısı verir
–Kimyasal özellikleri değişmez                             Kimyasal özellikler değişmez
–Tanecikler arası çekim kuvveti azalır               Tanecikler arası çekim artar
–Toplam enerji artar                                                 Toplam enerji azalır
–Tanecikler arası uzaklık artar                             Tanecikler arası uzaklık artar
–Potansiyel enerji artar                                           Potansiyel enerji azalır    
–Fiziksel özellik değişir                                           Fiziksel özellik değişir
–Düzensizlik artar                                                     Düzensizlik azalır

BUHARLAŞMA

Bir sıvının dışarıdan ısı alarak yüzeyindeki taneciklerin gaz fazına geçmesine buharlaşma denir..

—Bir sıvının buharlaşma hızısıvının cinsine ,sıcaklığına ,temas yüzeyine,ve dış basınca bağlıdır

KAYNAMA

–Bir sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklığa kaynama sıcaklığı denir.
–Kaynama ,buharlaşmanın sıvının her yerinde ve en hızlı olduğu durumdur
–Bir sıvının kaynama noktası sıvını tanacikleri arasındaki çekime ve dış basınca bağlıdır.
–Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı düştüğünden kaynama sıcaklığıda düşer .
— Sabit basınçta saf maddeler için erime ve kaynama ayırt edici özelliktir.
–Erime noktası saf katılar için ,kaynama noktası saf sıvılar için ayırt edici özelliktir.
 

PLAZMA HALİ

Gaz halinde bulunan maddelere enerji verilerek elektronlarının koparılarak ortamda nötr atomlarla birlikte iyon ve electron karışımının bulunduğu hale plazma denir
Örnek:yıldız,güneş,şimşek,aurora ışıkları gibi
—nötral yapıdadırlar ve elektriği iletirler.

ISI HAL DEĞİŞİMLERİ

Saf maddeye ısı verildiğinde maddenin ya sıcaklığı artar yada madde hal değiştirir.
hal değişimi grafiği
Saf bir katının sabit basınçta ısıtılmasına ait sıcaklık-zaman grafiği
Q(ISI)= M(KÜTLE) x c(öz ısı) x t(sıcaklık farkı)
Q(ISI) =M(KÜTLE) x L(HAL DEĞİŞİM ISISI)
 ÖZ ISI: Maddenin bir garamının sıcaklığını 1 santigrad artırmak için verilmesi gereken ısıya öz ısı denir. Saf maddelerin üç hali için de ayırt edici özelliktir,

ERİME ISISI

Bir maddenin 1 gramının erimesi için gereken ısıya erime ısısı denir

BUHARLAŞMA ISISI

Bir maddenin 1 gramının buharlaşması için gereken ısıya buharlaşma ısısıdenir.birimi: J/g veya kal/g

GENLEŞME KATSAYISI

Maddelerin ısı etkisi ile hacminde meydana gelen artma miktarını anlatan katsayıya genleşme katsayısı denir.
Katı ve sıvılar için ayırt edici özelliktir.Gazlar da genleşebilir.Ancak tüm gazların genleşme kat sayısı aynı olduğu için genleşme katsayısı gazlar için ayırt edici özellik değildir.

ESNEKLİK KATSAYISI
Esneklik maddelerin şekil ve hacmlarinde kuvvet etkisiyle meydana gelen değişmenin kuvvetin etkisi ortadan kaldırıldığında maddenin eski haline gelebilme yeteneğidir.
Katılar için ayırt edici özelliktir.Sıvılar esnemediğinden esneklik katsayısı sıvı ve gazlarda ayırt edici özellik değildir.

İLETKENLİK KATSAYISI

Bir maddenin elektrik iletkenliğini anlatan katsayıya iletkenlik katsayısı denir.
—Metaller değerlik elektronlarının hareketi ile elektrik akımını iletir.sıcaklık artıkça metallerin iletkenliği azalır.
—Ametaller (grafit hariç) elektriği iletmez
—Suda iyonlaşarak çözünen (asit,baz,tuz) maddelerin oluşturduğu iyonik çözeltiler elektrik akımını iletir.Elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit denir.
 
elektriği ileten çözeltiler
—-İyonik bağlı bileşikler (tuzlar) katı halde elektrik akımını iletmezler,sıvı halde ve sulu çözeltileri elektrik akımını iletir
elektriği-ileten-iyonlar 
—Suda moleküler halde çözünen maddelerin (alkol ,şeker gibi) oluşturduğu moleküler çözeltiler elektrik akımını iletmezler

ÇÖZÜNÜRLÜK

Sabit sıcaklık ve basınçta 100 gram çözücüde çözünebilen maksimum madde mktarına çözünürlük denir.
Saf maddelerin üç hali çin ayırt edici özelliktir.
Aşağıda bulunan tabloda oda koşullarında madenin katı,sıvı,gaz halleri için ayırt edici olan özellikler (+) ayırt edici olmayan özellikler(-) ile gösterilmiştir
ayırt edici özellik tablosu
Bu konu ile ilgili konular

Benzer Konu

Maddenin Hal Değişimi

Su doğa da sadece sıvı halde bulunmaz, halden hale girer. Yukarı da suyun geçirdiği bir hal değişim örneği verilmiştir. Şimdi bu hal değişim olaylarını daha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.