Anasayfa / 9. Sınıf Fizik Konuları / Maddenin Ayırt edici Özellikleri

Maddenin Ayırt edici Özellikleri

MADDENİN AYIRTEDİCİ ÖZELLİKLERİ

 Her insan birbirine az çok benzer ama dünya üzerinde milyarlarca insan olmasına rağmen her insan birbirinden farklıdır. Dünyaya ikiz olarak gelen tek yumurta ikizlerinin fiziksel görünüşleri çok benzerler.  Ama buna rağmen bu ikizlerin bile farklı özellikleri vardır. Örneğin parmak izleri birbirinden ayrıdır. Bu insanları birbirinden ayırt etmek için her insanda farklı olan özelliklere bakmak onların birbirinden ayırt etmesi sağlanır.

Doğada sayısız miktarda madde vardır. Bunların bazılarını fiziksel özelliklerine bakarak birbirinden ayırmamız mümkündür. Örneğin tuz ve şeker tadına bakarak anlaşılabilir. Rengine kokusuna bakarak da maddeleri ayırmamız mümkün olabilir. Ancak her maddeyi fiziksel özelliklerine bakarak ayırt etmek mümkün değildir. Bu nedenle maddeleri birbirinden ayırt etmek için maddelerin  birbirinden farklı olan özelliklerine bakmak gerekir.

Bütün maddeler için aynı şartlarda farklı değerler alan özelliklere maddenin ayırt edici özellikler denir. Bu özellikler;

  • Özkütle ( yoğunluk) 
  • Erime veya Donma Noktası 
  • Kaynama ve Yoğuşma Noktası 
  • Özısı 
  • Genleşme 
  • Çözünürlük 
  • Elektrik iletkenliği
  • Isı iletkenliği

Yukarıda saydığımız özellikler aynı şartlarda farklı değerler alır.  Ancak bu özellikler bir maddeyi tam olarak belirlememize yardımcı olmayabilir. Bu nedenle bu özelliklerden birkaç tanesine bakmak daha doğru bir yöntem olacaktır. Ayrıca bazı ayırt edici özellikler maddelerin hallerine göre ayırt edici özellik olmayabilir. Örneğin özkütle katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Gaz haldeki maddelerin sabit bir hacmi olmadığından özkütlesi de sabit bir değer almaz.

Özkütle

Bir maddenin birim hacimdeki kütlesine özkütle( yoğunluk) denir. Özkütle “d” harfi ile gösterilir. SI daki birimi kg/m3 tür. Özkütle= kütle/ hacim (d= m/v)formülü ile hesaplanır. Özkütle katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Gazların özkütlesi sabit olmadığından, gazların özkütlesi de sabit değildir. Özkütle sıcaklık ve basınç değişiminde değişir. Sıcaklık arttığında maddenin hacmi artar bu nedenle maddenin özkütlesi azalır.  Eşit hacimli kaplar farklı maddeler ile doldurulduğunda kütlelerinin farklı olduğu görülecektir.

Erime noktası

Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçtiği sıcaklığa erime noktası denir.

Donma sıcaklığı

Sıvı haldeki bir maddenin dışarıya ısı vererek katı hale geçtiği sıcaklığa denir. Bir maddenin erime noktası ile donma noktası aynıdır. Örneğin su  0 0C de donar ve buz 0 0C de erir.

Çözünürlük: Belli bir sıcaklıkta 100 cm3 çözeltide çözünen maksimum madde miktarına çözünürlük denir.

Genleşme Katsayısı: 1 cm3 hacimdeki bir maddenin 1  0C sıcaklık artışında hacminde meydana gelen artış miktarına denir.

Öz ısı: 1g maddenin sıcaklığını 1 0C artırmak için gerekli olan ısı miktarına özısı denir.

Erime Isısı: 1g maddenin katı halden sıvı hale geçmesi için gerekli olan ısı miktarına denir.

Kaynama Isısı: 1g kaynama sıcaklığındaki maddenin gaz hale geçmesi için gerekli olan ısı miktarına denir.

Kaynama noktası: Sıvı haldeki bir maddenin kaynamaya başladığı sıcaklığa denir. Maddenin kaynama sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı birbirine eşittir.

Sonraki Konu

Hareket Konum ve Yer değiştirme

Fizikte bir cismin veya noktanın referans noktasına olan yönlü uzaklığına Konum denir. Konum X harfi ile gösterilir. Birimi metredir. Konum belirtmek için o halde bir başlangıç noktası olmalı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*