Anasayfa / 9. Sınıf Fizik Konuları / Fizik Bilimine Giriş

Fizik Bilimine Giriş

Fizik Bilimine Giriş

Fizik Nedir Fiziğin Alt Alanları

Binlerce yıl öncesinde insanlar yağmurun yağması, şimşek çakması, kar yağması gibi olayları tanrının onlara kızgınlığı olarak değerlendirmişlerdir. Aynı olayların belli zamanlarda tekrarlaması bu olayların tanrının kızması değil doğa olayları olarak düşünmeye başlamışlar ve nedenlerini merak etmeye başlamışlardır. Bilimin ortaya çıkması bu sayede gerçekleşmiştir. 

Bilim sadece bilinen gerçekler değil bilinmeyeni araştırma sürecidir. Bilim bir soruyla veya bir merakla başlar ve bu sorunun cevabını arayan bir takım süreçle devam eder. Günümüzde bilim iki ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar canlı varlıkları inceleyen bilim dalları ve cansız varlıkları inceleyen bilim dallarıdır. Biyoloji, zooloji ve botanik gibi bilim dalları insan, hayvan ve bitkileri inceler. Fizik Kimya Astronomi gibi  bilim dalarlıda cansız varlıkları inceler.

Fizik: Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Isı, ışık, hareket, enerji gibi konular fiziğin konusu içerisine girer. Fiziğin uğraş alanı çok geniştir ve ilgilendiği alanlar bulunan yenilikler hayatımızı kolaylaştırmıştır. Evlerimizde kullandığımız bir çok elektrikli aletin, haberleşmede, ulaşımda, iletişimde ve tıpta kullanılan bir çok aletin yapımında fizik kurallarından yararlanılmıştır.

Fiziğin Alt Alanları

Fizik bilimi, üzerinde yaşadığımız Dünyayı ve içinde bulunduğumuz evreni keşfetmeye çevremizdeki madde, hareket, kuvvet, enerji, ısı, ışık, ses gibi sürekli iç içe olduğumuz olgu ve olayları incelemekle başlar. Bu nedenle fizikle ilgili çalışmalar tarihi gelişim sürecinde geleneksel olarak mekanik, elektrik, manyetizma, optik, termodinamik gibi alanlara ayrılmıştır. 1900’lü yılların başlarından itibaren de atom fiziği, nükleer fizik ve katıhal fiziği alanlarında çalışmalar başlamıştır. Günümüzde her ne kadar fiziğin alt alanları sanki ayrı birer bilim dalıymış gibi kendi sahalarında derinleştikçe derinleşmiş olsalar da bunlardan herhangi birinde elde edilen yeni bir bilgi diğerlerinde de kullanılabilmektedir.

Mekanik 

Kuvvet ve hareket ile bunlar arasındaki enerji ilişkilerini inceleyen fiziğin alt alanıdır. Dalgaların oluşmasından makinelerin çalışma prensiplerine kadar çok geniş bir uğraş alanı vardır.kuvvet hareket ünitelerinde öğrendiğimiz konuların tamamı mekanik konularının içerisine girer.

 

 

Elektrik

Maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükleri ile bunların neden olduğu elektrik alan ve elektriksel kuvvetleri konu edinir. Yıldırımlardan elektrikli ev aletlerine kadar çok geniş bir uygulama alanı vardır.

 elektrik-enerjisi

 

Manyetizma

Temelde elektrik yüklerinin hareketi ile oluşan manyetik alanları ve manyetik kuvvetleri konu edinir. Yön bulmaktan, tıpta kullanılan manyetik rezonans uygulamalarına kadar bir çok alanda manyetizmadan yararlanılır.

Optik

Işığın davranışı ile aydınlanma,  gölge oluşumu,  yansıma ve kırılma gibi ışık olaylarını inceler. Gözün görmesinden renklerin oluşumuna kadar bir çok olay optiğin uğraş alanına girer.

Termodinamik
Temelde ısı enerjisi ve ısı enerjisinin madde üzerindeki etkilerini inceleyen fiziğin alt alanıdır. Maddenin hal değiştirmesi, maddenin halleri, termometreler, genleşme, ısının yalıtılması ve iletilmesi gibi geniş bir konuyu inceler.

Atom Fiziği
Fiziğin, maddeyi oluşturan  atomları, atomların yapısını ve özelliklerini, atomların birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bir dalıdır. Mikroskobik fizik alanındaki  gelişmeler günümüzde bilim alanında bir devrim niteliği taşıyan nanoteknolojiye ulaşılmasını sağlamıştır. 

Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği

Atom çekirdeğini inceleyen fizik dalıdır. Çekirdeği oluşturan parçacıklar, çekirdek reaksiyonları nükleer fisyon ve füzyon olayları, bu alanın konusu içerisine girer. Yüksek enerji ve çekirdek fiziği adı da verilir

Katıhal Fiziği

Yapılarında gözlenen simetri daha  kolay incelenebilme ortamı oluşturduğu için özelliğe sahip olan maddeleri inceleyen fizik dalıdır. Elektroniğin teorisini oluşturur.

Benzer Konu

YGS LYS Madde ve Özellikleri Çalışma Kağıdı

Ygs hazırlık öğrencileri için hazırladığım 65 sorudan oluşan çalışma kağıdı. Bu çalışma kağıdında madenin ortak özellikleri, maddenin ayırt edici özellikleri soruları var. İçerisinde ayrıca ygs sınavında çıkmış sorula

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.