Anasayfa / 9. Sınıf Fizik Konuları / Fizik Bilimine Giriş

Fizik Bilimine Giriş

 

Fizik Bilimine Giriş

Binlerce yıl öncesinde insanlar yağmurun yağması, şimşek çakması, kar yağması gibi olayları tanrının onlara kızgınlığı olarak değerlendirmişlerdir. Aynı olayların belli zamanlarda tekrarlaması bu olayların tanrının kızması değil doğa olayları olarak düşünmeye başlamışlar ve nedenlerini merak etmeye başlamışlardır. Bilimin ortaya çıkması bu sayede gerçekleşmiştir. 

Bilim sadece bilinen gerçekler değil bilinmeyeni araştırma sürecidir. Bilim bir soruyla veya bir merakla başlar ve bu sorunun cevabını arayan bir takım süreçle devam eder. Günümüzde bilim iki ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar canlı varlıkları inceleyen bilim dalları ve cansız varlıkları inceleyen bilim dallarıdır. Biyoloji, zooloji ve botanik gibi bilim dalları insan, hayvan ve bitkileri inceler. Fizik Kimya Astronomi gibi  bilim dalarlıda cansız varlıkları inceler.

 

 

Fizik: Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Isı, ışık, hareket, enerji gibi konular fiziğin konusu içerisine girer. Fiziğin uğraş alanı çok geniştir ve ilgilendiği alanlar bulunan yenilikler hayatımızı kolaylaştırmıştır. Evlerimizde kullandığımız bir çok elektrikli aletin, haberleşmede, ulaşımda, iletişimde ve tıpta kullanılan bir çok aletin yapımında fizik kurallarından yararlanılmıştır.

 

Fiziğin Alt Alanları

Fizik bilimi, üzerinde yaşadığımız Dünyayı ve içinde bulunduğumuz evreni keşfetmeye çevremizdeki madde, hareket, kuvvet, enerji, ısı, ışık, ses gibi sürekli iç içe olduğumuz olgu ve olayları incelemekle başlar. Bu nedenle fizikle ilgili çalışmalar tarihi gelişim sürecinde geleneksel olarak mekanik, elektrik, manyetizma, optik, termodinamik gibi alanlara ayrılmıştır. 1900’lü yılların başlarından itibaren de atom fiziği, nükleer fizik ve katıhal fiziği alanlarında çalışmalar başlamıştır. Günümüzde her ne kadar fiziğin alt alanları sanki ayrı birer bilim dalıymış gibi kendi sahalarında derinleştikçe derinleşmiş olsalar da bunlardan herhangi birinde elde edilen yeni bir bilgi diğerlerinde de kullanılabilmektedir.

1 Mekanik

 

Kuvvet ve hareket ile bunlar arasındaki enerji ilişkilerini inceler. Dalgaların oluşmasından makinelerin çalışma prensiplerine kadar çok geniş bir uğraş alanı vardır.

 

 

 

 

 

2, Elektrik

Maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükleri ile bunların neden olduğu elektrik alan ve elektriksel kuvvetleri konu edinir. Yıldırımlardan elektrikli ev aletlerine kadar çok geniş bir uygulama alanı vardır.

 

 


3 Manyetizma
Temelde elektrik yüklerinin hareketi ile oluşan manyetik alanları ve manyetik kuvvetleri konu edinir

Yön bulmaktan, tıpta kullanılan manyetik rezonans uygulamalarına kadar bir çok alanda manyetizmadan yararlanılır.

 

4 Optik
Işığın davranışı ile aydınlanma,  gölge oluşumu,  yansıma ve kırılma gibi ışık olaylarını inceler. Gözün görmesinden renklerin oluşumuna kadar bir
çok olay optiğin uğraş alanına girer.

5. Termodinamik
Temelde ısı olaylarını ve enerjinin ısı ile ilgili kısmını inceler. Suyun kaynamasından buzulların erimesi- ne kadar ısı ile ilgili konularla ilgilenir.

 

 

 

 

6. Atom Fiziği
Fiziğin, maddeyi oluşturan  atomları, atomların yapısını ve özelliklerini, atomların birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bir dalıdır. Mikroskobik
fizik alanındaki  gelişmeler günümüzde bilim alanında bir devrim niteliği taşıyan nanoteknolojiye ulaşılmasını sağlamıştır.

 

 

 

 

7. Nükleer Fizik

Atom çekirdeğini inceleyen fizik dalıdır. Her ne kadar atom bombası gibi zararlı uygulamaları geliştirmiş olsa da radyasyondan korunma yollarını öğretir ve günümüzde enerji üretiminde vazgeçilmez bir yeri vardır.

8- Katıhal Fiziği

Yapılarında gözlenen simetri daha  kolay incelenebilme ortamı oluşturduğu için özelliğe sahip olan maddeleri inceleyen fizik dalıdır. Elektroniğin teorisini oluşturur.

 

 

 

  

 

 

 

Sonraki Konu

Hareket Konum ve Yer değiştirme

Fizikte bir cismin veya noktanın referans noktasına olan yönlü uzaklığına Konum denir. Konum X harfi ile gösterilir. Birimi metredir. Konum belirtmek için o halde bir başlangıç noktası olmalı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.