Anasayfa / 8. Sınıf Fen Konuları / Erime ve Donma Olayı

Erime ve Donma Olayı

ERİME-DONMA, BUHARLAŞMA-YOĞUŞMA ISILARI VE ISINMA-SOĞUMA EĞRİLERİ

ERİME ISISI

Erime sıcaklığına ulaşmış 1 gram saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı denir. Her maddenin erime ısısı birbirinden farklı olduğu için erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Erime ısısı Le ile gösterilir ve birimi J/g’ dır.

17             Erime ısısı Q=mxLe bağıntısından hesaplanır.

DONMA ISISI: Donma sıcaklığında bulunan 1 gram saf sıvı maddenin tamamen katı hale geçmesi için gerekli ısı miktarına donma ısısı denir. Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesi için ısı alması gerekir. Sıvı halden katı hale geçen madde ise çevresine ısı verir. Donan maddenin çevresine verdiği ısı miktarı, erirken aldığı ısı miktarına eşittir. Yani bir maddenin donma ısısı ile erime ısısı birbirine eşittir. Donma ısısı Ld ile gösterilir ve birimi J/g’ dır.

Donma ısısı Q=mxLd bağıntısından hesaplanır.

                                     19

BUHARLAŞMA ISISI

Kaynama sıcaklığındaki 1 gram saf sıvıyı aynı sıcaklıktaki 1 gram buhar haline getirmek için gerekli olan ısı miktarına buharlaşma ısısı denir. Bir maddenin sıvı halden gaz hale geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşma sırasında madde ısı aldığı için çevreyi soğutur. Buharlaşma ısısı Lb ile gösterilir ve birimi J/g’ dır.

 20             

Buharlaşma ısısı Q=mxLb bağıntısından hesaplanır.

YOĞUŞMA ISISI: Gaz halindeki maddenin sıvı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Kaynama sıcaklığında ve gaz halinde bulunan 1 gram maddenin, aynı sıcaklıkta tamamen sıvı hale geçerken çevreye verdiği ısıya yoğunlaşma ısısı denir. Bir maddenin buharlaşma ısısı ile yoğunlaşma ısısı birbirine eşittir. Yoğunlaşma ısısı Ly ile gösterilir ve birimi J/g’ dır.

 21          

  Yoğunlaşma ısısı Q=mxLy bağıntısından hesaplanır.

                 

22

          

ISINMA-SOĞUMA EĞRİLERİ

 23

1.grafiği açıklayacak olursak;

-15oC sıcaklığa sahip olan buz kütlesi A noktasından B noktasına kadar ısı almaya devam etmektedir. Buz kütlesinin sıcaklığı 0oC olduğunda ise buz kütlesi erimeye başlamıştır. Buzun aldığı ısı erimeye harcandığı için erime süresince buzun sıcaklığı sabit kalır. Fakat buz tamamen su haline geldikten sonra hala ısı almaya devam ettiği için suyun sıcaklığı C ve D noktalarında artmıştır. D noktasında suyun sıcaklığı 100oC’ ye geldiğinde su tanecikleri buhar haline gelmeye başlar ve sıcaklık yine sabitlenir. Su tamamen buhar haline geldiğinde ise sıcaklık yeniden artmaya başlar.

Benzer Konu

Maddenin Hal Değişimi

Su doğa da sadece sıvı halde bulunmaz, halden hale girer. Yukarı da suyun geçirdiği bir hal değişim örneği verilmiştir. Şimdi bu hal değişim olaylarını daha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.