Yer Kabuğunda Neler Var?

 

 

YER KABUĞUNDA NELER VAR?

Üzerinde yaşadığımız Dünya’nın bazı kısımları karalardan bazı kısımlarının denizlerden oluştuğunu biliyoruz. Dünya’mızın belirli bir yer kabuğu vardır ve yer kabuğunun ana maddesi kayaçlardır. Doğada bulunan mineral topluluklarına verilen isimlere kayaçlar denilmektedir. Yerkabuğunu oluşturan kayaçlar mineral birikintilerinden oluştuğu için kırılgan ve hareketli bir yapıya sahiplerdir. Bu yapılar sürekli olarak yer değiştirirler ve bizler bu yer değişimlerinin çoğu zaman farkına varmayız.

kayac 1

Kayaçların küçük hallerine taş diyoruz ve çevremizde bolca görmekteyiz. Taşların parçalanmasıyla çakıllar oluşurken, çakılların parçalanmasıyla da kumlar oluşmaktadır. Artık kayaçları öğrendiğimize göre kayaçların bize olan faydalarını da merak ediyor olabiliriz. Sizce kayaçlar hayatımızın hangi alanında bizim için önemlidir?

katmanlar Dünya’nın yerkabuğu ve katmanları

taşcakilkum

 


 

Kayaçlar türüne bağlı olarak farklı farklı alanlarda kullanılmaktadır.

Demir ve mika bir tür kayaçtır ve neredeyse hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Demirler sıralarımızın yapımında, mika ise suluklarımızda ve annelerimizin evlerimizde kullandığı araç gereçlerde karşımıza çıkan cam-plastik karışımı bir maddedir.

sırademirsulukmika

Granit de bir kayaç çeşididir ve kullandığımız mutfak fayanslarının yapımında kullanılırken, alçı taşı adı verilen kayaç çeşidi tahtalarımıza yazdığımız tebeşirlerin yapımında kullanılır.

granitgranitalçı taşıalçı taşı

Kil beklide pek çoğumuzun gördüğü ya da duyduğu bir maddedir ve bir kayaç çeşididir. Porselen ürünlerin yapımında kullanılmaktadır.

kilkil

Silisyum ve gümüş gibi maddeler de birer kayaç türü olmakla beraber cam ve ayna yapımında kullanılmaktadır.

silisyumsilisyum


Fosiller: Çok eski dönemlerde yaşamış ve öldükten sonra taşlaşarak günümüze kadar gelmiş bitki ve hayvan kalıntılarına fosil adını vermekteyiz. Soyu tükenmiş ve yüzyıllar öncesinde yaşamış bitki ve hayvan kalıntıları ile ilgili bizlere bilgi vererek yaşadıkları dönemin özelliklerini bulmamızda bizlere yol gösterici olurlar. Fosiller genellikle tortul kayaçların içlerinde bulunurlar ve sert olan dokuları günümüze kadar ulaşır. Toprak ana yaşam faaliyetlerini yerine getiremeyen canlılara kucak açmıştır ve tortul kayaçlar içine yerleşen canlıların sert dokuları çürümeden kalmaktadır. Fosilleri inceleyen bilin dalına paleontoloji, bu bilim dalıyla uğraşan bilim insanlarına ise paleontolog diyebiliriz. Fosiller bize az öncede bahsettiğimiz gibi soyları tükenmiş canlılar hakkında bilgi verir ve canlıların yaşadıkları çevre ile ilgili bilgi verir. Soyları tükenmiş canlıların biyolojik özellikleri ile ilgili yol göstericidir ve gelişim süreçlerini bize gösterir. Fosiller içinde bulundukları tortul kayaçların yaşı ve yapısıyla ilgili de yol göstericidir.

fosil1fosil2

Doğal Anıtlar: Yaşadığımız ülkemiz pek çok doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla her yıl milyonlarca turist çekmektedir. Ülkemizde bu denli çeşitli doğal güzelliklerin olmasının nedeni ise içinde bulunduğu jeopolitik konumudur. Yerkabuğunun oluşum sürecinde akarsuların toprağı aşındırması, biriktirmesi gibi çeşitli işlemler ve süreçler sonunda traverten, göl, mağara gibi doğal güzellikler oluşmuştur. Ülkemizin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Pamukkale travertenleri yeryüzüne çıkan suyun buharlaşması sonucu suyun içinde kalkerli ve kireçli maddenin çökmesiyle oluşmuştur. Yeryüzündeki sert tabakaların çeşitli süreçlerden geçerek aşınmasıyla Ürgüp ve Göreme bölgesinde peri bacaları ismi verilen çeşitli şekiller oluşmuştur.

pamukkalenevsehir peri bacalaridamlataş

 

 

Yorum Yaz

Mail adresin yayınlanmayacak.
Gerekli alanları işaretleyin*


*