Anasayfa / 5. Sınıf Fen konuları / Hava, Toprak ve Su Kirliliği

Hava, Toprak ve Su Kirliliği

HAVA, TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ:

Çevremizi neden kirletiriz? Neden temiz tutmaya özen göstermeyiz? Çevremizi temiz tutmadığımız takdirde neler olacağını hiç düşündük mü? Çevremizi, denizimizi, sokağımızı, okulumuzu, evimizi ve yaşam alanımızı temi tutmalıyız ve özen göstermeliyiz.

Hava kirliliği denildiğinde havada katı, sıvı ve gaz şeklinde yabancı maddelerin bulunduğunu anlamaktayız. Bu yabancı maddelerin havaya karışmasının asıl nedeni insanların kendi çıkarları için çevresine özensiz davranması ve doğayı kendine alet ederek tahrip etmesidir. Havanın kirliliği ne kadar uzun sürerse o kadar zararlıdır. Zarar öncelikle havadaki canlıları olumsuz etkiler ve zamanla bütün canlıları kötü etkileyerek canlı yaşamını durdurup ekolojik dengeyi bozabilir.

        hava kirli.hava kirliliği

 

 

 

 

 

İnsanların ısınma amacıyla kullandıkları kükürt oranı yüksek kömürlerin dumanları havaya karışarak uzun süre atmosfere ve ozon tabakasına zarar verirler. Motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları havayı olumsuz etkiler. Beklide hava kirliliğini en çok etkileyen faktör gelişmiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde sanayilerden çıkan zararlı gazlar ve dumanlardır. Özellikle bu ülkeler sanayilerdeki bacalarında filtre kullanmadıkları için havayı çok olumsuz etkilemişlerdir. Kirli hava canlı yaşamını olumsuz yönde etkilediği ve özellikle solunum yolu hastalıklarına neden olduğu için hava kirliliğine karşı önlemler almalıyız.

Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlamalıyız.

Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirmeliyiz.

Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeliyiz.

Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalıyız.

Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalıyız ve toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız.

Kentlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için önlemler almalıyız.

Ormanların tahribatı önlenmeliyiz ve ağaçlandırma çalışmalarına hız vermeliyiz.

Su kirliliği de en az hava kirliliği kadar önemli bir konudur. Suların kirlenmesi tıpkı havanın kirlenmesi gibi pek çok felaketi beraberinde getirmektedir. Su kirliliği, içinde zararlı bileşenler barındıran atık suların, yeterli arıtım işleminden geçirilmeksizin havzalara boşaltılması olayıdır. Su kirliliği başta deniz canlılarının yaşamlarını olumsuz etkiler. Su kirliliğinin temel nedenlerinden birisi fabrikaların atıklarını temizletmek yerine maliyetsiz olduğu için akarsu ve göllere bırakmasıdır. Bunun örneklerine çokça rastlanmaktadır. Ayrıca yük gemilerinden sızan petroller ve gemi kazaları da su kirliliğine neden olmaktadır. Evsel atıklara gelince bizler sularımızı korumak ve kollamakta çok özverili olmalıyız ve evsel atıklarımızın denizlere değil de katı atık arıtım merkezine gidip arıtılıp geri dönüştürüldüğünden emin olmalıyız.

           su kirliliğisu kirli

 

 

 

Toprak insanların ve bütün canlıların en temel öğesidir. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını etkileyecek güce sahiptir. Toprak kirliliği, katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Toprak kirliliği doğal afetlerden dolayı oluştuğu gibi insanlardan kaynaklı nedenlerle de oluşabilir. Erozyon, heyelan, sel gibi doğal afetler toprağın kirli ve verimsiz olmasına neden olur. Bu da tarım yapılamamasına ve canlıların olumsuz etkilenmesine neden olur. Toprak kirliliğine karşı alınacak kişisel tedbirler:

Tarım ilaçlarını toprağa zarar vermeyecek şekilde kullanmalıyız.

Toprağın gübrelenmesinde bilinçli davranmalıyız.

Çöplerin toprağı kirletemeyeceği bir yerde ve şekilde toplanmasını sağlamalıyız.

Deterjanlı ve diğer atık suların belirli yerlere dökülmesini sağlamalıyız.

      toprak kirltoprak kirliliği

 

 
 

 

 

 

 

 

Sonraki Konu

Maddenin Hal Değişimi

Su doğa da sadece sıvı halde bulunmaz, halden hale girer. Yukarı da suyun geçirdiği bir hal değişim örneği verilmiştir. Şimdi bu hal değişim olaylarını daha

Bir yorum

  1. çok kısa 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.