Erozyon ve Heyelan

 

 

 

 

 

EROZYON ve HEYELAN:

Erozyon ve heyelan doğada sıklıkla karşılaştığımız doğal afetlerdir. Erozyon bir aşındırma olayı iken, heyelan bir toprak kaymasıdır. Toprağın su, rüzgar gibi etkilerle aşınmasına erozyon diyebiliriz. Heyelan ise yamaçlardaki zeminin çeşitli dış etkilerle aşağı doğru kaymasıdır.

erozyonerozyonheyelanheyelan

Erozyonun oluşmasında çeşitli faktörlerin etkisi vardır;


Arazi çok engebeli ise erozyon oluşabilir.

Eğimli arazilerde arazi eğime paralel sürülürse erozyonu tetikleyebilir.

Bitki örtüsü tahrip edildiğinde erozyon oluşabilir, bitki örtüsü toprağın aşınmasını önler.

Toprağın aşırı işlenmesi ve dinlendirilmemesi erozyona neden olabilir.

Yağışların sağanak şekilde olması ve uzun süre devam etmesi toprağın aşınmasına yol açarak erozyona neden olabilir.

Erozyon yaşanan bölgede tarım arazileri verimsizleşir ve göç olayı görülür. Göç olayında hayvanların yetişememesi de önemli bir etkendir ve bitki örtüsü ve toprağın olmadığı bir yüzey kar ve yağmur sularını emmediği için doğal su kaynakları sürekli olarak beslenemez. İçme sularında kirlenmeler gözlenir ve toprağın kendini yenileyebilesi için yüzyıllar gerekebilir. Doğal denge de erozyondan dolayı bozulmuş olur.

                                        erozyon

Erozyonu önlemek bizim elimizde. Ağaçlandırma yapılmasına çok önem vermeliyiz. TEMA gibi ağaçlandırma yapan kuruluşlarla işbirliği içinde olup düzenli ağaçlandırma faaliyetlerine katılmalıyız. Eğimli tarım arazilerinde taraçalama yapılması için dedelerimizi büyüklerimizi bilinçlendirmeliyiz. Otlak alanlarda otlatma yapma zamanını iyi ayarlamalıyız ve hayvanlarımızı aşırı otlatmamalıyız. Akarsu taşmalarını önlemeye yönelik çalışmalar yapılması konusunda çevremizi bilinçlendirmeliyiz.

temaaağaçlandırma


 

Heyelan öğrendiğimiz gibi kayaların ve toprak kütlelerin çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesidir. Kuvvetli ve dik eğim heyelan oluşmasında önemli bir etkendir. Bazı yerlerde deprem fayları heyelanın oluşmasına zemin hazırlar. Heyelanlar yağışlı ve zeminin ıslak olduğu bölgelerde daha fazla görülürler, toprak suya doygundur. Toprak yapısı da heyelanın görülmesi açısından önemli bir faktördür yapısında kil, tüf gibi maddeler bulunan topraklarda heyelan daha az görülürken bazalt gibi maddelerin bulunduğu topraklarda heyelan daha sık görülmektedir.

                                         heyelan.

Yamaçlara set veya tel örgü yapılmasının nedeni heyelandan oluşumunu engellemektir. Bunun yanında yamacın, kütlenin kaymasına neden olan kısmının kazılması, zemin sertleştirilmesi, ağaç dikme çalışmalarının yapılması da heyelandan korunmak için yaptığımız bazı çalışmalardır.

 

 

 

 

Yorumlar

  1. irem
    irem 27 Mayıs, 2015, 18:18

    ÇOK GÜZEL

     

    Bu yorumu tekrar yolla

Yorum Yaz

Mail adresin yayınlanmayacak.
Gerekli alanları işaretleyin*


*