Buradasınız: Anasayfa11. Sınıf Kimya KonularıProtonların Keşfi

 

 

 

 

Protonların Keşfi

Bilindiği üzere atomlar nötrdür. Daha önce de açıkladığımız gibi bir şeyin nötr olabilmesi için artı ve eksi yüklerinin miktarlarının birbirlerine eşit olması gerekir. Atomun yapısında eksi yüklerin bulunduğu bilindiğine göre bu eksi yükleri dengeleyecek artı yüklerinde bulunması gerekir. Bu düşünceyi doğrulamak amacıyla yapılan kanal ışınları deneyi başarıya ulaşarak bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamıştır.

             kanal ışınları

Şekilde görüldüğü gibi vakumlu bir tüpün içinde bir anot ve bir de gözenekli katot bulunmaktadır. Elektronlara yüksek gerilim uygulanırsa artı yüklü tanecikler gözenekli yapıdan geçerek kanal ışınlarını oluştururlar. Kanal ışınları da elektronlar gibi tanecikli yapıdadır ve manyetik alan uygulandığında sapma gösterirler. Ancak bu ışınların yükü artı olduğundan katot ışınlarına ters yönde ve daha az saparlar. Bu ışınların sapma açısı tüpün içindeki gazın türüne bağlıdır. Vakum tüpü içerisinde Hidrojen gazı varken, kanal ışınlarının elektrik yükleri, elektron yüküne eşit fakat zıt yönlüdür. Yani bunların yükü 1,6.10-19 coulomb’dur. Hidrojen atomları tek elektronludur ve bunlardan bir elektron koparılınca geriye sadece artı yük kalır. Bu artı yüklü taneciğin en küçük temsilcisi olarak kabul edilir ve buna ‘proton’ adı verilir. Kanal ışınları protonlardan ibarettir ve bu deneyle bütün atomların yapısında protonların bulunduğu anlaşılmış olur.

Elektronlar gibi protonun da e/m oranı vardır. Protonun elektrik yükünün elektrona eşit fakat zıt işaretlisi olduğunu biliyoruz. Protonun kütlesi ise 1,6725.10-24 g’dır. Bu da gösteriyor ki proton kütlesi elektron kütlesinin 1837 katıdır.

 

 

 

 

Bilim Adamları

Luis Victor Broglie

Luis Victor Broglie (1892 -1987) Broglie bi...

Georg Simon Ohm

16 mart 1787 de Earlangen Bavaira da doğan bir alman fizikçidir.Bir çilingirin oğlu olan Alman fizikçi George Simon Ohm...

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845-10 Şubat 1923) Hayatı ve Akademik Kariyeri Prusya'nın Lennep şehrinde (bugün R...

Buluşlar Ve İcadlar

Lokomotifin İcadı

Lokomotifi ilk düşünen, daha doğrusu ilk gerçekleştiren Trevithick oldu. 1801′de inşa ettiği ve kendinden öncekilerden d...

Telefonun İcadı

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları, kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmet...

Balonun İcadı

Sonradan çok geliştirilen kontrolü daha doğrusu belirli yönlerde güdümü mümkün olan tipleri ya...

Bu Nedir?

Gravimetri Nedir

GRAVİMETRİ Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına day...

Abiyotik Faktör

Abiyotik faktör:Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörler...

Absorblama

Absorblama:Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması ...

Arama


Editörlerimiz

Deney Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım Bu deneyin amacı sürtme yoluyla bir yapay...

Isınan Hava Yükselir

Isınan Hava Yükselir

Isınan hava yükselir Bu deneyin amacı ısınan havanın özküt...

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Tasırırmı Bu deneyde bardak içerisinde bir buz erittiğimizde bardaktan su taşıp...

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi Bu Deney Işığın farklı ortamlarda kırılması...

Elektromıknatıs Deneyi

Elektromıknatıs Deneyi

Balondan roket yapalım deneyi Bu deneyde bir çivin nasıl mık...