Buradasınız: Anasayfa5. Sınıf Fen konularıHava, Toprak ve Su Kirliliği

 

 

HAVA, TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ:

Çevremizi neden kirletiriz? Neden temiz tutmaya özen göstermeyiz? Çevremizi temiz tutmadığımız takdirde neler olacağını hiç düşündük mü? Çevremizi, denizimizi, sokağımızı, okulumuzu, evimizi ve yaşam alanımızı temi tutmalıyız ve özen göstermeliyiz.

Hava kirliliği denildiğinde havada katı, sıvı ve gaz şeklinde yabancı maddelerin bulunduğunu anlamaktayız. Bu yabancı maddelerin havaya karışmasının asıl nedeni insanların kendi çıkarları için çevresine özensiz davranması ve doğayı kendine alet ederek tahrip etmesidir. Havanın kirliliği ne kadar uzun sürerse o kadar zararlıdır. Zarar öncelikle havadaki canlıları olumsuz etkiler ve zamanla bütün canlıları kötü etkileyerek canlı yaşamını durdurup ekolojik dengeyi bozabilir.

        hava kirli.hava kirliliği

 

 
İnsanların ısınma amacıyla kullandıkları kükürt oranı yüksek kömürlerin dumanları havaya karışarak uzun süre atmosfere ve ozon tabakasına zarar verirler. Motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları havayı olumsuz etkiler. Beklide hava kirliliğini en çok etkileyen faktör gelişmiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde sanayilerden çıkan zararlı gazlar ve dumanlardır. Özellikle bu ülkeler sanayilerdeki bacalarında filtre kullanmadıkları için havayı çok olumsuz etkilemişlerdir. Kirli hava canlı yaşamını olumsuz yönde etkilediği ve özellikle solunum yolu hastalıklarına neden olduğu için hava kirliliğine karşı önlemler almalıyız.

Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlamalıyız.

Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirmeliyiz.

Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeliyiz.

Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalıyız.

Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalıyız ve toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız.

Kentlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için önlemler almalıyız.

Ormanların tahribatı önlenmeliyiz ve ağaçlandırma çalışmalarına hız vermeliyiz.

Su kirliliği de en az hava kirliliği kadar önemli bir konudur. Suların kirlenmesi tıpkı havanın kirlenmesi gibi pek çok felaketi beraberinde getirmektedir. Su kirliliği, içinde zararlı bileşenler barındıran atık suların, yeterli arıtım işleminden geçirilmeksizin havzalara boşaltılması olayıdır. Su kirliliği başta deniz canlılarının yaşamlarını olumsuz etkiler. Su kirliliğinin temel nedenlerinden birisi fabrikaların atıklarını temizletmek yerine maliyetsiz olduğu için akarsu ve göllere bırakmasıdır. Bunun örneklerine çokça rastlanmaktadır. Ayrıca yük gemilerinden sızan petroller ve gemi kazaları da su kirliliğine neden olmaktadır. Evsel atıklara gelince bizler sularımızı korumak ve kollamakta çok özverili olmalıyız ve evsel atıklarımızın denizlere değil de katı atık arıtım merkezine gidip arıtılıp geri dönüştürüldüğünden emin olmalıyız.

           su kirliliğisu kirli

Toprak insanların ve bütün canlıların en temel öğesidir. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını etkileyecek güce sahiptir. Toprak kirliliği, katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Toprak kirliliği doğal afetlerden dolayı oluştuğu gibi insanlardan kaynaklı nedenlerle de oluşabilir. Erozyon, heyelan, sel gibi doğal afetler toprağın kirli ve verimsiz olmasına neden olur. Bu da tarım yapılamamasına ve canlıların olumsuz etkilenmesine neden olur. Toprak kirliliğine karşı alınacak kişisel tedbirler:

Tarım ilaçlarını toprağa zarar vermeyecek şekilde kullanmalıyız.

Toprağın gübrelenmesinde bilinçli davranmalıyız.

Çöplerin toprağı kirletemeyeceği bir yerde ve şekilde toplanmasını sağlamalıyız.

Deterjanlı ve diğer atık suların belirli yerlere dökülmesini sağlamalıyız.

      toprak kirltoprak kirliliği

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bilim Adamları

Luis Victor Broglie

Luis Victor Broglie (1892 -1987) Broglie bi...

Georg Simon Ohm

16 mart 1787 de Earlangen Bavaira da doğan bir alman fizikçidir.Bir çilingirin oğlu olan Alman fizikçi George Simon Ohm...

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen (27 Mart 1845-10 Şubat 1923) Hayatı ve Akademik Kariyeri Prusya'nın Lennep şehrinde (bugün R...

Buluşlar Ve İcadlar

Lokomotifin İcadı

Lokomotifi ilk düşünen, daha doğrusu ilk gerçekleştiren Trevithick oldu. 1801′de inşa ettiği ve kendinden öncekilerden d...

Telefonun İcadı

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Morse telgrafı standart araçları, kuralları ve uzmanlarıyla tam örgütlenmiş bir kamu hizmet...

Balonun İcadı

Sonradan çok geliştirilen kontrolü daha doğrusu belirli yönlerde güdümü mümkün olan tipleri ya...

Bu Nedir?

Gravimetri Nedir

GRAVİMETRİ Kimyasal analizi yapılacak maddeyi doğrudan veya güç çözünen bir bileşiği şeklinde tartma esasına day...

Abiyotik Faktör

Abiyotik faktör:Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan faktörler...

Absorblama

Absorblama:Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen dağılması ...

Arama


Editörlerimiz

Deney Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım Bu deneyin amacı sürtme yoluyla bir yapay...

Isınan Hava Yükselir

Isınan Hava Yükselir

Isınan hava yükselir Bu deneyin amacı ısınan havanın özküt...

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Tasırırmı Bu deneyde bardak içerisinde bir buz erittiğimizde bardaktan su taşıp...

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi Bu Deney Işığın farklı ortamlarda kırılması...

Elektromıknatıs Deneyi

Elektromıknatıs Deneyi

Balondan roket yapalım deneyi Bu deneyde bir çivin nasıl mık...