Anasayfa / 12. Sınıf Biyoloji Konuları / İnsanda Küçük ve Büyük Kan dolaşımı

İnsanda Küçük ve Büyük Kan dolaşımı

Küçük ve Büyük Kan Dolaşımı

Kan Dolaşımı Sistemi Genel Olarak İki Bölümde İncelenir:

1. Büyük kan dolaşım sistemi
2. Küçük kan dolaşım sistemi

Büyük kan dolaşımı

Sol karıncıktan başlar. Sol karıncık kasılıp içimdeki temiz kanı aorta pompalar. Aorta ve ondan kaynaklanan pek çok uç dal, bu kanın dokular yüzeyindeki kılcal damarlara ulaşmasını sağlar. Kılcal damarlar düzeyinde dokuyla temiz kan arasında madde alışverişi gerçekleştikten sonra kan, kılcalları terk edip toplardamarlara girer. Toplardamarlardaki kan halk arasında pis kan olarak bilinir. Vücuttaki tüm toplardamarlar, sonunda "Vena kava süperior" ya da "Vena kava inferior" a boşalırlar. Vücudun tüm toplardamar kanını toplatan bu iki büyük toplardamar sonunda kalbin sağ kulakçık denilen odacığına açılır. Böylece büyük kan dolaşımı tamamlanmış olur.

Büyük ve Küçük kan dolaşımı

Küçük kan dolaşımı

Küçük kan dolaşımı, kalbin sağ karıncık kısmından çıkan kirli kanın akciğer atar damarını izleyerek akciğere gelmesi ve akciğerlerde temizlenmesi sonucunda kalbin sol kulakçık bölümüne dökülmesi olayına denir. Küçük kan dolaşımı sağ karıncıkta başlar sağ karıncıktan gelen kirli kan akciğer atardamarına gider akciğer atar damarındaki kirli kan akciğerlere gider akciğerlerde temizlenerek akciğer toplar damara gider akciğer toplar damardan gelen temiz kan sol kulakçığa gider ve olay gerçeklemiş olur. ilk kez 11. yyda islami bilim adamı ibn-nefis tarafından bulunmustur.  

KAN DOLAŞIMINDA GÖREVLİ ORGANLAR 

1- Kalp:  Vücudumuzun ihtiyacı olan besin oksijen vb maddelerin gerekli yerlere kan yoluyla iletilmesini sağlayan, kaslardan oluşmuş organdır. Kalp bir pompa görevi görür. İnsanın hayatı boyunca sürekli olarak çalışan bir organdır. Yetişkin bir insanda dakikada 60-80 defa atar. çoçuklarda bu sayı daha fazladır. İnsan kalbi ortalama 250-300 gramdır. Kalp sol ve sağ olmak üzere iki bölüm ve dört odacıktan oluşur. Bunlar sağ kulakcık, sağ karıncık, sol kulakcık ve sol karıncıktır.

kalp

2- Damarlar: Kalp ile dokular arsında kanın taşınmasını sağlayan boru şeklindeki yapılardır.  Damarlar 3 çeşittir. Bunlar atar damar, toplar damar ve kılcal damarlardır.

 

3- Akciğer: Akciğerler göğüs boşluğunda yüreğin sağ ve solunda az çok piramit şeklinde olan solunum organlarıdır. Taban kısımları diyaframın üzerine oturmuştur. Göğüs çeperine bakan yüzeyleri dış bükey, yüreğe bakan iç yüzeyleri ise iç bükeydir. Akciğerlerin dış yüzeyi düzgün ve parlak olup bu parlaklık akciğerleri örten palevranın visceral yaprağındandır. Rengi, yeni doğmuş çocuklarda esmer-kırmızı, gençlerde pembe, ergin ve yaşlılarda ise pembe-mavimtıraktır.İnsan yaşlandıkça akciğerlerin yüzeyinde bir takım pigmentler belirir. Bunlar solunum sırasında akciğerlere kadar giren yabancı cisimleri meydana getirdikleri oluşuklardır.

akciger

Sonraki Konu

Akciğer Solunumu

AKCİĞER SOLUNUMU Akciğer solunumu ergin kurbağalarda, sürüngenlerde, kuş ve memelilerde görülür. Canlıların enerji ihtiyaçlarına göre …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.