Anasayfa / 11. Sınıf Kimya Konuları / Sistemler ve Enerji

Sistemler ve Enerji

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji

Sistem: Evrenin incelemek için seçilen bölümüne sistem denir.

Ortam Çevre: Evrenin sistem dışında kalan kısmına ortam çevre denir.

a)Açık sistem: Sistem ile ortam arasında madde ve enerji alışverişi olan sistemlerdir. Örneğin: göl

b)Kapalı sistem: Sistem ile ortam arasında sadece enerji alışverişi olan sistemlerdir. Örneğin: pil

c)İzole yalıtılmış sistem: Sistem ile ortam arasında madde ve enerji alışverişi olmayan sistemlerdir. Örneğin: termos

d)İzotermal sistem : Sıcaklığı sabit tutulan sistemlerdir ortam ile arasında madde  ve enerji alış verişi olabilir. Örneğin: insan vücudu

e) İzokorik sistem. Hacmi sabit tutulan sistemlerdir. Ortam ile enerji alış verişi olan , iş alışverişi olmayan sistemlerdir. Örneğin : ağzı kapalı çelik kap

f)İzobarik sistem: Basıncı sabit tutulan sistemlerdir. Örneğin: ideal pistonlu kap

 

İÇ ENERJİ

 Bir sistemin toplam enerjisine (potansiyel enerji+ kinetik enerji) denir.

a)Potansiyel enerji: Cisimler arasındaki itme- çekme olaylarından kaynaklanan depolanmış enerjidir.

b)Kinetik enerji: Hareket enerjisidir bu enerjiyle cisim  dönme öteleme titreşim hareketleri yapar.

Bir sistemin iç enerjisi ölçülemez iç enerji değişimi ölçülebilir.

 

ISI

 Sistem ile çevre arasında sıcaklık farkından dolayı alınıp verilen enerjiye ısı denir.

Isı akışı sıcak cisimden soğuk cisime doğrudur

Bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için gerekli ısı miktarı

Sıcaklığın ne kadar değişeceğine(dt)

Madde miktarına(m)

Maddenin cinsine öz ısısına(c)

 İŞ

Bir cisim zıt bir kuvvete karşı hareket ettirilirse iş  yapmış olur. Bir gazın basınç –hacim değişim işine mekanik iş denir.

W=kuvvet* yol

Sisteme ısı veriliyorsa Q pozitif sistem dışarıya ısı veriyorsa Q negatif olur

Sisteme karşı iş yapılıyorsa w pozitif sistem iş yapıyorsa W negatif olur

dU=Q  +   U

Bir sistemin iç enerjisi iki yolla artırılabilir.

—Sistem ısıtılarak

—Sistem  üzerine iş yaparak

Bir sistemin iç enerjisi iki yolla azaltılabilir

—Sistemi soğutarak

—Sistemin iş yapmasıyla

Benzer Konu

termometre

Isı ve Sıcaklık

SICAKLIK Sıcaklık,  bir sistemin ortalama moleküler kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Gazlar için kinetik enerji, mutlak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.