Anasayfa / 11. Sınıf Kimya Konuları / Reaksiyon Hızına Etki Eden Faktörler

Reaksiyon Hızına Etki Eden Faktörler

Reaksiyon Hızına Etki Eden Faktörler

Maddenin Cinsi

—Doğal gazın , hidrojenin ve kalitesiz kömürdeki kükürdün yanması gibi bazı olaylar hızlı gerçekleşir.

tepkıme

 —Nötrleşme ( asit- baz)  tepkimeleri hızlı gerçekleşir

asitbaz

 —Hava yastıklarında azot gazının oluşum tepkimesi hızlı gerçekleşir.

azot

 

—Paslanma reaksiyonları yavaş gerçekleşir.

paslanma

Sindirimde yağ, protein ve karbonhidratların hidrolizi yavaş gerçekleşir.

 —İyonlar  arası reaksiyonlar nötr reaksiyonlardan aynı koşullarda genelde hızlı gerçekleşir.

 —Zıt yüklü iyonlar arası reaksiyonlar , aynı yüklü iyonlar arası reaksiyonlardan aynı koşullarda  genelde  daha hızlı gerçekleşir.

 —Moleküller arası ve molekül içinde kopan oluşan bağ sayısı ne kadar fazla ise reaksiyon o kadar yavaş gerçekleşir.

Derişim ve Konsantrasyon

Reaksiyona giren maddelerin derişimlerinin artırılması tanecikler arasındaki etkin çarpışma sayısını artıracağından tepkime hızı artar.

Katı ve sıvı maddelerin derişimleri sabit olduğundan hız denklemine yazılmazlar. Sadece gazlar ve suda çözünmüş maddeler hız bağıntısına yazılır.

Bir reaksiyonun hız ifadesi , reaktiflerin (gaz ve sulu çözeltiler) katsayılarının derişimlerine üs olarak yazılıp derişimlerinin ve hız sabiti.(k) nin çarpılmasıyla bulunur.

nh3

 Tek basamakta gerçekleşen yukarıdaki tepkimede  N2(g) ve H2(g)  nin derişimi ile tepkime hızı doğru orantılı olarak değişir. Buna göre

             R=k.N2.H23

Gaz  fazınada gerçekleşen bir tepkimede reaktifler ve ürünlerin konsantrasyonu yerine kısmi basınçlarıda yazılabilir.

Hız denklemindeki derişim terimlerinin üslari toplamına reaksiyon mertebesi(derecesi) denir.

R=k.N2.H23 reaksiyonuna göre

 N2 için 1.dereceden

H2 için  3.dereceden

Toplamda reaksiyon 4.derecedendir

Reaksiyona giren toplam molekül sayısına molekülerite denir.

—Reaksiyona 1 molekül giriyorsa unimoleküler veya monomoleküler tepkime

—Reaksiyona iki molekül giriyorsa bimoleküler

—Reaksiyona 3 molekül giriyorsa trimoleküler tepkime olarak adlandırılır.

Benzer Konu

2017-2018 Kimya 10. sınıf yıllık planı

Kimya yıllık plan 2017 2018 eğitim öğretim yılı kimya dersi yıllık plan örneği indir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.