Işığın Yapısı

 

 

Işığın Yapısı

Atom modelleri içerisinde yer alan Bohr Atom Modeli’ni daha iyi anlayabilmek için ışığın yapısının bilinmesi ve anlaşılması önemlidir. Çünkü atomun elektronik yapısı ve ışığın yapısı arasında bir ilişki bulunmaktadır.

Işık, manyetik ve elektriksel özelliklere sahip dalgalar bütünüdür. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki ışık, bir elektromanyetik dalgadır. Dalga ise enerji taşıyan bir harekettir. Düzgün bir dalga kesintisiz ve birbirini kovalayan, iniş-çıkışlardan (düğüm ve karıncık) meydana gelmektedir. Dalganın özellikleri ise şunlardır;

                        Boşlukta doğrusal yayılırlar.

                        Hızları ışık hızına eşittir.

                        Geçtikleri ortama enerji aktarırlar.

Elektromanyetik Işınların Dalga Modeliyle Açıklanması

Bir önceki konuda ışığın elektromanyetik dalga olduğunu ortaya koymuştuk. Şimdi ise neyden bahsettiğimizi ve bu dalganın ne olduğunu biraz açıklayalım.

Elektromanyetik ışınlar uzayda dalga hareketi yaparak ilerlerler.

Aşağıda gördüğünüz şekil ve tanımlamalar bu modeli açıklamak için kullanılır.

           dalga   


  1.  

    Dalga Boyu ( λ, lamda): Ard arda gelen dalgalar üzerindeki benzer noktalar arası uzaklıktır. (iki maksimum nokta veya iki minimum nokta)

  2. Genlik (A): Bir dalganın maksimum yüksekliğine ya da minimum derinliğine denir. Dalganın şiddeti bu değerin karesi ile orantılıdır.
  3. Frekans (ν, nü): Belli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısıdır.
  4. Hız (c): Bir dalganın frekansı ile dalga boyunun çarpımına eşittir. Boşlukta bütün dalgalar aynı hızla hareket eder. Buna ışık hızı denir ‘c’ ile gösterilir ve değeri 3.1010 cm/s’dir.

Bu durumda dalganın hızı, dalga boyu ve frekans arasında bir ilişkiden söz edilebilir ve şu şekilde ifade edilir,

c= ν.λ

 Bütün frekansları kapsayan elektromanyetik ışın dizisine ‘elektromanyetik dalga spektrumu’ adı verilir. Spektrum, elektromanyetik dalga frekansı ve dalga boyuna göre gruplandırılır.

 spektrum

 

Görünür bölge elektromanyetik spektrumun çok dar bölgesidir. Spektrumun değişik bölgelerindeki elektromanyetik ışınlar, madde ile farklı etkileşirler. Maddenin tanınmasında bu etkileşimlerden yararlanılır. Bu etkileşimler konu alan bilim dalına spektroskopi adı verilir. Etkileşimin incelendiği aletlere spektroskop, kayıt edilen aletlere de spektrometre denir. 

 

Yorum Yaz

Mail adresin yayınlanmayacak.
Gerekli alanları işaretleyin*