Elektron Dizilimleri

Kullanıcı Oyu:  / 7
En KötüEn İyi 

 

Elektron Dizilimleri

Atom çekirdeğinin etrafında temel enerji düzeyleri bulunmaktadır. Elektronlar da bu enerji düzeylerinde s, p, d, f olarak adlandırılan orbitallerde bulunmaktadırlar. Her bir orbitalde spinleri birbirinin zıttı iki tane elektron bulunabilir. Bir temel enerji düzeyinde en fazla n2 kadar orbital ve 2n2 kadar elektron bulunur.

Bu durum bir tablo ile gösterilmek istenirse;

Atom Enerji Düzeyi

(n)

Orbital Sayısı

(n2)

Orbital Türü

(s,p,d,f)

Maksimum Elektron Sayısı (2n2)

1

1

s

2

2

4

s, p

8

3

9

s, p, d

18

4

16

s, p, d, f

32

      orbitalgösterim

Elektron Dizilişinde Kurallar

           1. Elektronun bulunduğu orbitalin baş kuantum sayısı yazılır.

           2. Elektronun bulunduğu orbital türü yazılır.

           3. Orbital türüne üslü sayı olarak o orbitalde kaç elektron olduğu yazılır.

Bu durumu tek elektronu bulunan hidrojen atomu için gösterirsek;

1H: 1s1

Kırmızı renkle gösterilen; baş kuantum sayısı,

mavi renkle gösterilen; orbital türü,

yeşil renkle gösterilen ise; orbitalde bulunan elektron sayısını göstermektedir.

Eğer bu dağılımı elektronun spin yönünü de gösterebileceğimiz orbital diyagramı yardımıyla gösterirsek;

                                                         orbdiyagH

      Çok elektronlu atomlar için ise aşağıdaki ek kuralları göz önünde bulundurmak gerekir:

    4. Aufbau Kuralı gereğince elektronlar düşük enerjili orbitalden başlamak üzere orbitallere teker teker yerleştirilir.

      5. Düşük enerjili orbital dolmadan yüksek enerjili orbitale geçilmez.

Orbitallerin enerjilerinin düşükten yükseğe doğru sıralanışı;

1s  2s  3s  3p  4s  3d  4p  5s  4d  5p  6s  4f  5d  6p  7s  5f  6d  7p

Orbtitallerin enerji sıralarını daha kolay akılda tutabileceğimiz bir tablo aşağıda verilmiştir.

                       enerjiseviyeleri

 

6. Her orbital en fazla iki tane elektron bulundurabilir. Elektronlar farklı spin kuantum sayısına sahip olmalıdır.

Örneğin: 3 elektronlu Li (Lityum) atomu düşünüldüğünde;

3Li atomuna ait elektron dizilişini;

3Li: 1s3

şeklinde yazamayız. Çünkü biliyoruz ki s orbitali en fazla 2 elektron bulundurabilir. Bu yüzden doğru elektron dizilişi yazılışı;

3Li: 1s2 2s1

şeklinde olmalıdır.

7. Aynı enerji düzeyindeki orbitallerin alt kabuklarına elektronlar önce birer birer yerleştirilir. Daha sonra kalan elektron varsa diğerlerinin yanına yerleştirilir. (Hund Kuralı)

6 elektrona sahip karbon (C) atomu ele alınırsa;                                                                         Cdiyagram

Karbon atomunun orbital diyagramına dair bu 3 örnek incelendiğinde;

            Birincisi, kararsız durumdur. Aynı enerji düzeyindeki özdeş orbitallere elektronlar öncelikle teker teker yerleştirilir.

            İkincisi, kararsız durumdur. Özdeş orbitallere birer elektron yerleşmiştir fakat spinleri zıttır.

            Üçüncüsü; kararlı durumdur. Özdeş orbitallere birer elektron yerleşmiş ve paralel spinlidirler. 

 

 

Benzer Konular

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Arama


Editörlerimiz

Deney Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım

Mıknatıs Yapalım Bu deneyin amacı sürtme yoluyla bir yapay...

Isınan Hava Yükselir

Isınan Hava Yükselir

Isınan hava yükselir Bu deneyin amacı ısınan havanın özküt...

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Taşırırmı

Buz Suyu Tasırırmı Bu deneyde bardak içerisinde bir buz erittiğimizde bardaktan su taşıp...

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi

Bükülen Kalem Deneyi Bu Deney Işığın farklı ortamlarda kırılması...

Elektromıknatıs Deneyi

Elektromıknatıs Deneyi

Balondan roket yapalım deneyi Bu deneyde bir çivin nasıl mık...