Oksijenli Solunum 2

OKSİJENLİ (AEROBİK ) SOLUNUM

Hücrede  enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla organik besin monomerlerinin oksijen kullanarak inorganik maddelere kadar parçalanmasına OKSİJENLİ SOLUNUM denir.

Oksijen molekülleri enzimlerin denetiminde hücredeki organik besinlerden ATP sentezlenmesine yardımcı olur.Oksijen molekülü enerji elde edilecek organik besinlerle doğrudan tepkimeye girmez.

Oksijenli solunum bakterilerde hücre zarının özel kıvrımlı bölgelerinde (mezozom) gerçekleşirken ökaryotlarda mitokondride gerçekleşir.ÖNEMLİ: yani oksijenli solunum bir yanma olayı değildir.

Mitokondrinin Yapısı:

Mitokondri, ökaryot canlılarda bulunan zarla çevrili bir organeldir. Mitokondri oksijenli solunumun gerçekleştiği  yerdir. Dış  zar düzdür, iç zar ise girintili ve çıkıntılı  bir yapıya sahiptir .Bu yapı solunum yüzeyini artırarak daha fazla enerji elde edilmesini sağlar. İç zarın  kıvrımlarına  krista denir. Dış  zar ile iç zar arasında yer alan renksiz sıvıya matriks denir.

 

Solunumda görev yapan enzimler mitokondri zarlarında ve matriksde yer alır. Mitokondrilerin kendilerine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır. Bu nedenle hücrenin kontrolü altında kendi kendine bölünüp çoğalabilir ve protein sentezi yapabilir.

 

mitokondri

   OKSİJENLİ SOLUNUM REAKSİYONLARI

1.Glikoliz evresi

2.Krebs döngüsü ( sitrik asit döngüsü )

3.ETS (elektron taşıma sistemi ) evresi

1.GLİKOLİZ EVRESİ:

 glikolzzzzz

 2.KREBS DÖNGÜSÜ:

Pirüvik asitin oksijenli koşullarda CO2 ve H2O’ya kadar parçalanması  durumunda ATP kazancı  oksijensiz koşullarda ATP kazancına göre daha fazla olur. Pirüvik asitin CO2 ve H2O’ya kadar parçalanması  ökaryot canlı larda mitokondri içerisinde gerçekleştirilir.

 

 Krebs çemberi reaksiyonları, pirüvik asitten 2C’lu asetil CoA’nı n oluşmasıyla

başlar. Asetil CoA oluşması ortamda oksijen olduğunu gösterir.

 

krebs

 

Pirüvik asitten asetil CoA oluşumu sırasında NADH+H+ oluşur. Bu arada pirüvik asitten CO2 açığa çıkar.

 krebs

 

Krebs çemberi, mitokondri matriksinde gerçekleşir.

Asetil CoA, oksaloasetik asitle birleşerek 6 karbonlu sitrik asiti oluşturur.

 Daha sonra art arda meydana gelen reaksiyonlar sonucu sitrik asitten tekrar oksaloasetik asit oluşur. Bir glikoz molekülünün parçalanması sonucunda krebs çemberi reaksiyonlarından 6NADH+H, 2FADH2 oluşur ve  4CO2 açığa çıkar.

 

 

 

 

Benzer Konu

solunum

Hucresel Solunum

Organik besin monomerlerinin hücre içinde enzimler tarafından parçalanmaları ile yapılarındaki kimyasal bağ enerjisinden ATP sentezlenmesine HÜCRESEL SOLUNUM denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.