Mayoz 2

 

 

 

 

 

 

 

METAFAZ I : Her biri iki kromatitten oluşmuş olan ve homolog çiftler halinde bulunan homolog kromozomlar çiftler halinde hücrenin ekvator düzleminde sıralanır.

Ayrıca iğ iplikleri de kromozomlara tutunur.

 

 metafaz 1

 

 

ANAFAZ I : Bu evrede ekvatoriyal düzleme dizili olan homolog kromozom çiftleri birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir.

NOT: bu evrede görülen homolog kromozomların ayrılmaması olayı sonucunda mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı ve yapısı farklı hücrelerin oluşumunda etkili olan faktörlerdendir.

Anafaz I de homolog kromozomların birbirinden ayrılmasıyla n kromozomlu haploit hücrelerin oluşmasına neden olur.

 

 anafaz 1

 

TELOFAZ I VE SİTOKİNEZHomolog kromozomlar inceleyip uzunlaşmaya başlar.Kromozomlar hala iki kromatitlidirler.

 İğ iplikleri kaybolur ve kromozomların etrafında çekirdek zarı oluşur.

Sitoplazmanın bölünmesiyle her biri 1 homolog kromozom çifti içeren haploit (n)  iki hücre meydana gelir.Oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları genel olarak birbirinden farklıdır.

 

 telo

 

 

 

3 )MAYOZ II : Mayoz II ana hatlarıyla mitoz bölünmeye benzer.

Mayoz II ‘nin başında interfaz görülmez bu nedenle DNA replikasyonu olmaz .Ancak sentrozom varsa eşlenmesi  görülür.

Mayoz I sonucu oluşan 2 hücre Mayoz II evresine girer.

mayoz 2 düzgn

 

 

 

 

Sonraki Konu

Oksijenli Solunum 2

Hücrede enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla organik besin monomerlerinin oksijen kullanarak inorganik maddelere kadar parçalanmasına OKSİJENLİ SOLUNUM denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.