Mayoz 2

 

 

 

 

 

 

 

METAFAZ I : Her biri iki kromatitten oluşmuş olan ve homolog çiftler halinde bulunan homolog kromozomlar çiftler halinde hücrenin ekvator düzleminde sıralanır.

Ayrıca iğ iplikleri de kromozomlara tutunur.

 

 metafaz 1

 

 

ANAFAZ I : Bu evrede ekvatoriyal düzleme dizili olan homolog kromozom çiftleri birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir.

NOT: bu evrede görülen homolog kromozomların ayrılmaması olayı sonucunda mayoz bölünme sonucu kromozom sayısı ve yapısı farklı hücrelerin oluşumunda etkili olan faktörlerdendir.

Anafaz I de homolog kromozomların birbirinden ayrılmasıyla n kromozomlu haploit hücrelerin oluşmasına neden olur.

 

 anafaz 1

 

TELOFAZ I VE SİTOKİNEZHomolog kromozomlar inceleyip uzunlaşmaya başlar.Kromozomlar hala iki kromatitlidirler.

 İğ iplikleri kaybolur ve kromozomların etrafında çekirdek zarı oluşur.

Sitoplazmanın bölünmesiyle her biri 1 homolog kromozom çifti içeren haploit (n)  iki hücre meydana gelir.Oluşan hücrelerin kalıtsal yapıları genel olarak birbirinden farklıdır.

 

 telo

 

 

 

3 )MAYOZ II : Mayoz II ana hatlarıyla mitoz bölünmeye benzer.

Mayoz II ‘nin başında interfaz görülmez bu nedenle DNA replikasyonu olmaz .Ancak sentrozom varsa eşlenmesi  görülür.

Mayoz I sonucu oluşan 2 hücre Mayoz II evresine girer.

mayoz 2 düzgn

 

 

 

 

Benzer Konu

Basit Makineler (Özet)

Bir işi yaparken daha az kas gücü kullanmak veya kuvvetin daha kolay uygulanmasını sağlayarak, işi daha kısa zamanda yapabilmek için ilk çağlardan beri bir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.