Anasayfa / 10. Sınıf Biyoloji Konuları / Hucresel Solunum- Son Ürün Evresi

Hucresel Solunum- Son Ürün Evresi

SON ÜRÜN EVRESİ

Son ürün evresi; glikoliz evresi sonucu açığa çıkan pirüvik asit moleküllerinin enzimler aracılığı ile son ürünlere dönüştürülmesini olayını kapsar.

Bu evrede görev alan enzimlercanlılar arasında farklılık gösterir. Bu nedenle oluşan son ürünlere göre fermantasyon 2 şekilde incelenir:

 1.Etil Alkol Fermantasyonu

 2. Laktik Asit Fermantasyonu

ÖNEMLİ!!

Son ürünlerin oluşması sırasında ATP üretimi veya tüketimi gerçekleşmez.Ancak bu olaylar sırasında NADH+ H moleküllerinin tuttuğu hidrojenler kullanıldığından NAD⁺ ların serbest hale geçmesi ve böylece glikoliz olaylarının devamlılığı sağlanmış olur.

Ayrıca sitoplazmada piruvat ve hidrojen moleküllerinin birikmesi engellenmiş olur.

 

ETİL ALKOL FERMANTASYONU

Glikolizin son ürünü olan pirüvattan alkol oluşmasına ETİL ALKOL FERMANTASYONU denir.

Maya mantarlarında , bazı bakterilerde,arkelerde ve bazı bitki tohumlarında etil alkol fermantasyonu gerçekleşir.

 

oksijensiz

 

Pirüvik asit ortama 1 molekül CO2 vererek ASETALDEHİT’ e dönüşür.

Asetaldehit ise NADH+H kullanarak yükseltgenir ve etil alkole dönüşür.

 

images 1

 

 

genel denklem 1

 ÖNEMLİ!! Ortamdaki etil alkol miktarı %18 i geçerse bakterileri için zehir etkisi yapar ve ölümlerine neden olur.

 

LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

Omurgalıların çizgili kaslarında ve yoğurt bakterilerinde gerçekleşir.

Pirüvat NADH+H hidrojenlerini alarak laktik asit oluşturan fermantasyondur.

 

laktik asit

 

ÖNEMLİ!!!

Omurgalıların çizgili kas hücreleri normal zamanlarda oksijenli solunum yapar. Ancak yoğun kas faaliyetleri sırasında kas hücrelerinde oksijen iletiminin , oksijen tüketimini karşılayamaması üzerine laktik asit fermantasyonu yapmaya başlar.

Kaslarda laktik asit üretiminin artması bu molekülün kaslarda birikmesine ve buna bağlı olarak da kas yorgunluğuna ve sertleşmesine neden olur.

Çizgili kas hücrelerinde oluşan laktik asit molekülleri kan aracılığı ile kas hücrelerinden uzaklaştırılarak karaciğere getirilir.karaciğerde tekrar pirüvat ve glikoza çevrilerek kullanılabilir.

 

FERMANTASYONU ETKİLYEN FAKTÖRLER

1.Ortamdaki glikoz miktarı : fermantasyonda ilk ürün glikozdur ve glikoz miktarı arttıkça fermantasyon hızı da artar.

2.Ortamın sıcaklığı: fermantasyon enzimatik reaksiyonlarla gerçekleşen bir olaydır ve enzimler belli bir sıcaklıkta görev yapabilirler. Sıcaklık yükselirse enzimler çalışmaz ve fermantasyon durur.

 3.Oluşan ürünler: oluşan ürün çeşidine göre ortamın pH sı değişir.Enzimler beli bir pH da çalıştıklarından dolayı fermantasyon hızı etkilenir.

LAKTİK ASİT FERMANTASYONU VE ETİL ALKOL FERMANTASYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

fermantasyon farklar

Benzer Konu

solunum

Hucresel Solunum

Organik besin monomerlerinin hücre içinde enzimler tarafından parçalanmaları ile yapılarındaki kimyasal bağ enerjisinden ATP sentezlenmesine HÜCRESEL SOLUNUM denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.